לעלום שם מיזרעאל - בית דינו של יפתח בדורו..
הוספת תגובה לדף  חקיינות זולה - ההנהגה הקיבוצית מעבירה מסר לפיו אין עוד ערכיות קיבוצית ייחודית וכל שנותר הוא לחקות את דרכו של העולם החיצוני
שם הכותב:  חבר מהמזרח
נושא / כותרת  לעלום שם מיזרעאל - בית דינו של יפתח בדורו..
תוכן ההודעה:  אין ויכוח על זה שכבר אין טבנקין, יערי וחזן, ולא על כל דבר רצים לשאול 'מה ברל אומר'.
כבר דנו בזה חזלינ"ו ואמרו בית דינו של יפתח בדורו כבית דינו של שמואל בדורו. רוצה לומר כל דור והמנהיגות הלגיטימית שלו.
אני אינני יודע עד כמה לגיטימית ההנהגה הקיבוצית בדור הנוכחי העושה כל מה שאפשר על מנת לטשטש את ייחודו של הקיבוץ ולהעביר אותו לפסים עירוניים.
מותר היה לצפות שהנהגה קיבוצית תשאף לחיי קיבוץ, שונים ומודרניים, אבל עם ערכי ליבה קיבוציים !
זוהי החקיינות, למשל בפערי השכר הנפתחים היום, ואפילו לא חקיינות מוצלחת במיוחד.
בדיוק כפי שנכתב, מגייס גם כותב זה את עזיבת הבנים להסיק מכאן על כשלון הקיבוץ.
האמת היא שזה בעיני המסתכל; בכל העולם המערבי לא גרים יותר בחמולות משפחתיות. יש חזרת בנים לקיבוצים מנימוקים אינטרסנטיים, זה כן.
כמעט ואין חזרת בנים כממשיכי האגודה השיתופית של הקיבוץ, זה הדבר שההנהגה עושה הכל על מנת להסתירו.
וכן, יש דרך דתית מיוחדת, אני אישית לא בעדה, אבל עובדה היא כי צעיריה חושבים שראוי להגן עליה.
(אין הכוונה לקיבוצים הדתיים).
וזה למרות שגם אצלם יש עזיבה, עזיבת הדת.

כאשר יש הנהגה שאינה מעודדת קליטה של חברים ממש לקיבוצים, אז הם גוועים ולאותה הנהגה יש בפירוש חלק בזה.
ואז באמת יכול הולנסי לבוא ולהכריז כי אין יותר הבדל בין תושבים לחברים.
באחת מהודעות דובר התנועה, שאין לחשוד בו בחטא אהדת השיתופיים, נאמר שיותר אנשים מבקשים להקלט בשיתופיים מאשר באחרים. כמובן עד שמעמידים אותם בצמ"ד על גודל טעותם.
זה מעשה ידיהם של אותם 'מנהיגים' קיבוציים של היום והם מברכים על המוגמר.
ועוד לא הזכרנו את אחריותם לנפילות הכלכליות שבהן הם מאשימים את חברי הקיבוץ ואת השיטה הקיבוצית.
איני יודע מה המצב ביזרעאל, יש קיבוצים שיתופיים שכבר מזמן לא פועלת בהם שיטת הועדות הישנה, שבאמת אינה מתאימה יותר.
יש קיבוצים שיתופיים שיש בהם עזרת קרובים מסודרת וראויה. וכן, צריך גם אישור ועדה או אחראי על כך, מה לעשות, מדובר בהוצאת כסף ציבורי.
ניתן להרחיב את האוטונומיה של החבר במידה רבה מאד בלא לפתוח לשם כך פערי השתכרות של מאות אחוזים בין חברי אותו קיבוץ.
זה לא עובד כאשר קבוצה מהחברים 'מריחה את ריח הכסף' ודורשת לעצמה יותר .
העתקת קישור