לחנן שליב איש יזרעאל בהוקרה, ועל החקיינות
הוספת תגובה לדף  חקיינות זולה - ההנהגה הקיבוצית מעבירה מסר לפיו אין עוד ערכיות קיבוצית ייחודית וכל שנותר הוא לחקות את דרכו של העולם החיצוני
נושא / כותרת  לחנן שליב איש יזרעאל בהוקרה, ועל החקיינות
תוכן ההודעה:  אמנם כתב כאן חנן שליב מיזרעאל מכתבון על חקיינות, אבל אין שם מילה על החקיינות ולמה בדיוק מתכוון הדובר, חוץ מלקטר על ה"מנהיגות" ועל כך שה"עוזים" מוחאים כפיים.
ייקח החבר שליב את קיבוצו המצליח עד מאוד, ויספור כמה אחוז מבניו ובנותיו נשארים בקיבוץ או נשארו בקיבוץ, מאז שקם?
האם זה משבר מנהיגות מקומי שגרם לרוב הבנים לנטוש את הדרך השיתופית? האם מדובר בחקיינות זולה?
האם האברכים שנוטשים את הדת ודרך אבות, סבלו או סובלים מהעידר מנהיגות?
חנן, לך אל הקיבוץ הדתי, שם לא היה משבר מנהיגות, לא היה נתן טל, ולא גברי, לא כצלה ולא גולדשמיט, המזכירים שם, תמיד, אנשי ערכים מהמדרגה הראשונה, כאילו היה מוקי צור מזכיר התנועה, ואלישע שפירא סגנו, אז מה זה עוזר לקיבוץ הדתי, האם זנ מנע מעבר יותר מקיבוץ אחד שם את רוביקון השינוי?
האם הבנים והבנות בקיבוצי הקיבוץ הדתי נשארים בהמוניהם, או בוחרים ללכת בדרך אחרת, חדשה, ובוודאי שלא שיתופית.
חנן שליב מתקשה להבין שאין כאן בכלל משבר מנהיגות, יש כאן אבולוציה רגילה לחלוטין, וסיום תפקידו של הקיבוץ המסורתי שלא ידע כיצד להשתנות ולהתאים עצמו למאה ה 20 ובוודאי שלא למאה ה 21.
חנן איננו מבין שללא שום קשר למזכירים, רוב קיבוצע המועצה האזורית הגליל העליון, עברו לצד המתחדש, עובדים מול מנהיגותה של המועצה האזורית, כמעט שלא מושפעים מהנהגת התק"צ, עד כמה זו רלוונטית? תמו ימי המנהיגות של טבנקין, גלילי ואלון בקיבוץ המאוחד, ושל חזן ויערי בחסות "שמש העמים" בקיבוץ הארצי.
כול זה מזמן מאחור, לא נותר מהמנהיגות ההיא ומהדרך ההיא כמעט דבר.
מוטב היה אם היית שואל עצמך, את שאלת מיליון הדולר, מדוע אצלנו ביזרעאל, ולמרות ההצלחה הכלכלית שלנו, ממעטים הבנים לחזור, מדוע בכול זאת קבוצת חברים לא קטנה רוצה שינוי.
לא חנן, לא מדובר בחקיינות, אלא בנירמול מערכות החיים שכול אדם שואף לו, יציאה ממטריית הוועדות, שקובעות כול צעד בהתנהלות החבר בקיבוץ, הרצון לתמוך ולעזור לבנים שנמצאים בחוץ, וחוסר היכולת לעשות כן בשיטה הקיימת, מבלי להתבזות בתחיה לפני וועדת החברים.
צר לי שאינך מבין, שאחריות ה"מנהיגים" בטלה בשישים, הם התוצאה, לא הסיבה.
תתעורר
העתקת קישור