עולם חדש נפלא - תשובה לעוזי
הוספת תגובה לדף  "עול" מרופד היטב - ולוולה, שהגדיר את מנהלי הקהילה כ"שליחים שנטלו על עצמם עול", שכח, כנראה, שמדובר בעול המרופד בהרבה כסף
שם הכותב:  משה שכביץ
דואר אלקטרוני  shechvitz@gmail.com
מקום מגורים:  משמרוות
נושא / כותרת  עולם חדש נפלא - תשובה לעוזי
תוכן ההודעה:  בוקר טוב ונפלא לעוזי ולחבר מרכז ממערכת " קול ההגיון"
בעולם החדש, שאתה מייצג בנאמנות ראויה לכל שבח, הבורסה עולה העשירים מתעשרים, מועצות מקומיות פושטות רגל, מוסד הביטוח הלאומי ושרותי הרווחה קורסים עקב חוסר יכולת לעמוד בעומס הפונים.
ו ה 5.000 ש"ח לחודש לא יפלו כגשם נדבות מהשמיים, אלא רק אחרי שאנחנו נתעשת נחכים ויתטלטלו נשמות העשירון שבעליון עד שיתרוקנו כיסיו עד למחציתן ומשכורות המינימום יעלועד גדותיהם.

ועוד פעם להזכירך.
ג'ורג' ברסאנס לא היה בלגי.
הבלגי זה ז'ק ברל.
העתקת קישור