מוישה - קול ההגיון הוא - קול אחד כנראה
הוספת תגובה לדף  "עול" מרופד היטב - ולוולה, שהגדיר את מנהלי הקהילה כ"שליחים שנטלו על עצמם עול", שכח, כנראה, שמדובר בעול המרופד בהרבה כסף
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  מוישה - קול ההגיון הוא - קול אחד כנראה
תוכן ההודעה:  מוישה שכביץ היקר - הסיבה לכתיבה הדומה במקצת, שלי ושל חבר מרכזי הנה, ההגיון, אנחנו מביאים את קולו של ההגיון, לא השמצות נטולות בסיס ולא תפילות לאלוהי הגשם שיצניח עליך לפחות 5000 ש"ח נטו, לא מוישה, אנחנו יודעים שהחיים בקיבוץ המתחדש, קשים יותר מהחיים בקיבוץ השיתופי, זה של פעם, עם הרגשת הבטחון המזוייפת של "לעולם חוסן".
המעבר לא היה קל, היה קשה, לכולם, אבל אחרי מספר שנות הסתגלות, החברים למדו את היתרונות של השיטה החדשה, ובצידה גם חסרונות.
זה טבען של תופעות שכאלה, סדר חדש, מוביל עמו, את היתרונות והחסרונות שבו.
העתקת קישור