6 דרגות למרכזי
הוספת תגובה לדף  "עול" מרופד היטב - ולוולה, שהגדיר את מנהלי הקהילה כ"שליחים שנטלו על עצמם עול", שכח, כנראה, שמדובר בעול המרופד בהרבה כסף
שם הכותב:  חבר של שכן ש"ע
נושא / כותרת  6 דרגות למרכזי
תוכן ההודעה:  המרכזי יודע על 6 דרגות ששודרג ניהולו של הקיבוץ מאז השינוי המבורך.
אם לשפוט לפי מספר הקיבוצים שאחרי השינוי הנכנסים לקשיים כלכליים, אחרי שלחבריהם הובטח שהדרך לצאת מהם היא, כמובן, דרך השינוי,
אז או שהמרכזי אינו יודע מה הוא סח, אפשרות שיש לבטל מיד ועל הסף, או שהשדרוג שמביא השינוי אינו שידרוג אמיתי אלא בלוף !
העתקת קישור