איך סירסו את המלצות הועדה לסיווג הקיבוצים
הוספת תגובה לדף  "עול" מרופד היטב - ולוולה, שהגדיר את מנהלי הקהילה כ"שליחים שנטלו על עצמם עול", שכח, כנראה, שמדובר בעול המרופד בהרבה כסף
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  איך סירסו את המלצות הועדה לסיווג הקיבוצים
תוכן ההודעה:  שימו לב לנוסח המלצות ועדת בן רפאל (וועדת הסיווג) בנושא "יישוב סיכסוכים":

"(1) יש להבטיח מנגנון הוגן, שוויוני ומתאים ליישוב סכסוכים, בו יוכל כל חבר וחבר להעלות את תביעותיו. הדבר נחוץ במיוחד בתקופה בה מתרחשים שינויים מרחיקי לכת בתחומים חלוקתיים.

(2) בפני כל חבר צריכה להיות פתוחה דרך הוגנת לבירור ויישוב סכסוכים שלא תיחסם בשום פנים ואופן על ידי הקיבוץ.

(3) המנגנון להבטחת השוויון בין החבר לבין הקיבוץ בעת בירור הסכסוך צריך לכלול את המרכיבים הבאים
(א) מיצוי העניין בצורה שקופה וכדין במוסדות האגודה המוסמכים.
(ב) אם הקיבוץ מסרב לפנות לבוררות, על הקיבוץ להשתתף בהוצאות הייצוג המשפטי של החבר בבית המשפט, בהתאם לנסיבות העניין ויכולת החבר.
(ג) אם בבוררות בוחר הקיבוץ להיות מיוצג על ידי עורך דין, עליו לממן, בגובה סביר, גם ייצוג משפטי מתאים לחבר."

הגיוני, סביר, חיובי ומלא רצון טוב..
עכשיו בואו ונראה איך עם קצת נבזות ורצון רע 'תרגמו' את ההמלצות היפות לשפת התקנה המשפטית המחייבת.. השוו למשל את המלצה מס' 3 לעיל עם תקנה מס' 3 ל"תקנות יישוב סכסוכים":

"תקנה 3. נתגלע סכסוך בין חבר לבין הקיבוץ, והקיבוץ בחר להיות מיוצג בהליך הבוררות על
ידי עורך דין או שסירב לקיים בוררות ה-ק-ב-ו-ע-ה ב-ת-ק-נ-ו-נ-ו,(ההדגשה שלי) ישתתף הקיבוץ בהוצאות הייצוג
המשפטי של החבר בבוררות או בבית המשפט, בשיעור הוצאות דומה להוצאות הקיבוץ
ובשים לב למקורות הכספיים של החבר."

ומה אם ה'קיבוץ' (וזה המצב ברובם המוחלט) לא ק-ב-ע ב-ת-ק-נ-ו-נ-ו בוררות??

הבנתם נכון!
במקרה כזה אפשר לזרוק את כל "התקנות" הללו לפח!

כך בפשטות, בעזרת התחכמות משפטית נבזית במיוחד מאפשרים לקיבוץ לחסום בפני החבר כל דרך לבירור עניינו וזאת בניגוד מוחלט להמלצת הועדה:"(2) בפני כל חבר צריכה להיות פתוחה דרך הוגנת לבירור ויישוב סכסוכים שלא תיחסם בשום פנים ואופן על ידי הקיבוץ."..

על זה נאמר לעג לרש..
ומה הפלא שהכלבים אפילו בקושי נובחים בזמן שהשיירה עוברת..
העתקת קישור