הכלב הרי ידידו הטוב של האדם....
הוספת תגובה לדף  "עול" מרופד היטב - ולוולה, שהגדיר את מנהלי הקהילה כ"שליחים שנטלו על עצמם עול", שכח, כנראה, שמדובר בעול המרופד בהרבה כסף
שם הכותב:  שכן של עוזי
נושא / כותרת  הכלב הרי ידידו הטוב של האדם....
תוכן ההודעה:  מרכזי, הסכת ושמע !!

1. בעלי תפקידים נבחרים להוביל ולבצע מהלכים שבסיסם הנחיות החוק, כל מהלך, תפיסה או פירוש של אירועי היום יום או החלטות והתנהלות לחיי החבר חייב לבוא מתוכם ולאורם.

2. כל חברה , גם היציבה והנורמאלית ביותר חיבת לנהוג על פי מתווה מוסכם, כתוב ולא כתוב.

3.החברה הקיבוצית (בהכללה) עברה טלטלה גדולה בשנים האחרונות, בעקבותיה השתנו סדרי עולם בסיסי הסכמה "חבריים" נעלמו ואת מקומם תופסים יותר ויותר מהלכים פורמאליים וחוקיים אשר באים לביטוי בתקשורת וביחסים בין החברים ובין הדרגים השונים בהירארכיה ה"שלטונית,
4. כלל ידוע הוא ששררה , גם אם מופיעה בתוארים כמו "שליחות ציבורית" או כל הגדרה אחרת הנותנת לבעל תפקיד כח להשפיע תשחית עצמה מדעת או שלא מדעת באם לא יתקימו תנאים המגבילים כוחה כגון פיקוח ,בקרה ומערכת אכיפה אשר תמנע ממנה לסטות מגבולות הגיזרה שניתנו לה ע"י נתיניה וע"י מי שמשלם את משכורתה.

5. מאחר ו"רצינו" הפרטה ומאחר ולא עוד "משפחת הקיבוץ החמה והמלוכדת" זכאים חברי האגודה לדרוש מנבחריהם לשרת עינינם ככתוב וכמוצהר, ללא פירוש רש"י או אחר.

6. מאחר ולא כולם מסכימים כאן שהענינים מתנהלים תמיד כהלכה, ומאחר ויש נפגעים אשר המערכת הקיבוצית משאירה בצד או שאינה יכולה לסייע בענינם, נותר רק להפנותם אל הכתובות הטבעיות שידועות לכל אדם בעולם המתוקן והמופרט והיא: מערכת החוק והאכיפה של המדינה על שלוחותיה השונות.
במערכת הזאת גם לכלבים יש זכויות כתובות.

כדאי לזכור : בעלי תפקיד אינם עושים טובה לאיש כאשר הם ממלאים תפקידם אך מנגד עושים רעה כאשר הם מישרים קו עם "אילוצים" שאינם בתחום הגדרת תפקידם. את האילוצים האלה אנו חווים יום יום והדרך הלגטימית היחידה שאני מכיר לרסן "אילוצים"
אלו היא מסגרת החוק.

על האלטרנטיבה שמענו לא מזמן, זוכר ???
העתקת קישור