תמימות של זמי
הוספת תגובה לדף  "עול" מרופד היטב - ולוולה, שהגדיר את מנהלי הקהילה כ"שליחים שנטלו על עצמם עול", שכח, כנראה, שמדובר בעול המרופד בהרבה כסף
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  תמימות של זמי
תוכן ההודעה:  "יש לדרוש הליכה לבוררות, הליך שמתאפשר בתקנות הקיבוץ." כותב זמי ואף מוסיף ש"התקנות ליישוב סכסוכים" יחייבו את הקיבוץ לשלם את הוצאות המשפט של החבר במידה והקיבוץ יסרב להליך הבוררות!

ובכן זמי ידידי, אתה יכול 'לדרוש' בוררות עד מחר בבוקר..

כל מה שכתבת מותנה בתנאי קטן אך מהותי אחד, קיומו של סעיף בתקנון הקיבוץ הקובע חובת בוררות בין "הקיבוץ" לבין "חבר" בו. וזה ממש אבל ממש לא המצב..

סעיף 113 בתקנון הסטנדרטי קובע חובת בוררות רק עם "חבר לשעבר" כלומר רק בסכסוך בין הקיבוץ לבין עוזב.

בשנת 1998 'המליצה' התנועה לקיבוצים לשנות את התקנון ולהוסיף 113(ב) ולהחיל את הליך הבוררות גם על סיכסוך עם חבר קיים..

נראה לך שקיבוצים רבים שעו ל'המלצה' הזאת והחליטו להחיל על עצמם חובת בוררות עם חבריהם ועוד טרחו לקיים לשם כך הליך של שינוי תקנון?

לא נראה לי..
בקיבוצי בכל אופן, לא טרחו..
זהו עוד בלוף וגניבת דעת מבית מדרשו של הרשם שבאמצעות ההתחכמות הזו סירס לחלוטין את המלצות ועדת בן רפאל לעניין סכסוכים 'המתגלעים' להם בין החבר לבין הקיבוץ 'המתחדש'..
העתקת קישור