עוד אי הבנת המושגים והמציאות-לרשף ולמיכה
הוספת תגובה לדף  בשם הדמוקרטיה - יתכן שאהרון ברק באמת מאמין שהוא שומר על הדמוקרטיה. בפועל אין בינו לדמוקרטיה הרבה מהמשותף
שם הכותב:  מושבניק
נושא / כותרת  עוד אי הבנת המושגים והמציאות-לרשף ולמיכה
תוכן ההודעה:  ההגדרה של דמוקרטיה שמגיש לנו רשף הינה מאד בסיסית ומאז עברה התפתחות שידרוגים ושיכלולים.

בסה'כ מדובר בצורת אירגון של חיי המדינה והחברה.
אין הגדרה אחת מוחלטת לצורת ההתארגנות הזו ודפוסיה.
אין מדינה המגדירה עצמה דמוקרטית שהיא דמוקרטית ב-100% ואין אחת שמתקרבת לכך.
אחד משלושת עמודי הנשיאה של דמוקרטיה הינו הפרדת רשויות ואיזונים.
אצלנו אין חוקה ובכך מופר אחד האיזונים כי היא הבסיס לכל חקיקה ולכל שפיטה.
היא המצפן.
נקודת ארכימדס.

"""תודה""" לחרדים שמנעו קבלת חוקה.
ב.ג.חיפש תמיד תמיכה פוליטית רחבה למדיניות שנקט.הדתיים הלאומיים היו בהחלט בתוך הקונסנזוס שלו.
זהו סוג של מסחר המתקיים בכל שילטון הזקוק לתמיכה.
גם דיקטטורי וכל סוג אחר.

החרדים לא הסכימו בשום אופן שבחוקה ייקבע שלנשים זכות לבחור,שלא לדבר על להיבחר,או במילים אחרות,שוויון בין המינים.
הפשרה היתה-"הכרזה".
החרדים,עם כל מנותקותם,הבינו שתוקף "הכרזה"אינו כשל חוקה.
ואכן נסיונות חוזרים במשך שנים רבות להביא את בית המשפט העליון להצהיר שלהכרזה תוקף של חוקה נהדפו.

מכל מקום לפחות בשני מקרים בג'צ בהחלט כיבד את הרשויות, המחוקקת והמבצעת כאשר עיכב,משך זמן,זמן רב, והחזיר עתירות לשולחן הכנסת והממשלה כי סבר ששם המקום להגיע להבנות ופשרות ולא ע'י פסיקה משפטית.
בעבר הרחוק בג'צ לא התערב בעיניינים רבים שהובאו לפיתחו בטענה,בד'כ של "אי עמידה",כלומר לעותר אין נגיעה אישית לנושא עתירתו.
לצער כולנו,או שלא,היכולת של שתי הרשויות האחרות למלא את חלקן באירגון ששמו דמוקרטיה דועכת כל הזמן.אין עוד ויכוח ציבוריאמיתי,הגון,עינייני(ראו הנסיון לשנות את חוק מינהל המקרקעין מה שנקרא "חוק מופז" ורבים אחרים).
הכל ספינים ואינטרסים צרים ללא בושה וחפים מכל ראייה רחבה והגונה לטובת המדינה והחברה.

שני המיקרים בהם כיבד בג'צ את הדמוקרטיה עוסקים בכביש בר אילן ובג'צ הקרקעות.
ההחלטות ניתנו לאחר שנים ולאחר שכמה פעמים הוא שלח את הדמוקרטיה,את הפוליטיקאים,להחליט ונמנע מלפסוק בעצמו.
בעניין כביש בר אילן אכן הגיעו להסכמה שלא כובדה ושהיה ברור שכך יהיה.
מי שלא כיבד את הדמוקרטיה והפוליטיקאים הם הפוליטיקאים בעצמם שלא עשו דבר כדי למנוע הפרת ההסכם בדבר השימוש ברחוב הנ'ל בשבתות וחגים.
גם בעניין בג'צ הקרקעות נשלחו הפוליטיקאים להגיע להסכמות כי שם נכון שעניינים מסוג זה יגיעו לפתרונם.
לבסוף הוא נאלץ להכריע ואוי לאותה הכרעה.

וגם הפולטיקאים אינם אשמים.אנחנו ערב רב שלא מצליחים להגיע להבנות כי אנחנו שסועים לאלף ואחד שסעים ובני סדקים.

בימי טרום מדינה הסיסמה היתה "אחדות המעשה".
כלומר,נתוכח מכאן ועד להודעה חדשה אבל לבסוף נצביע ונתלכד להיצוע מאחורי הגופים המבצעים.
היום אין ביצוע כי אין "אחדות המעשה" .

ולמיכה-צודק חשין.זו המדינה.קח או עזוב.
ואין לזה קשר מכל וכל לדמוקרטיה.

העתקת קישור