קיבוץ עם מפלגות !? (תשובה לעזרא)
הוספת תגובה לדף  נגד הרוח: שנינו ביחד וכל אחד לחוד - הקמת שתי קהילות - שיתופית ומופרטת - היא פתרון ראוי לקיבוצים בהם כל צד מנסה לכפות את עמדתו
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  קיבוץ עם מפלגות !? (תשובה לעזרא)
תוכן ההודעה:  עזרא שלום -

בכל העולם, על עריו כפריו ועיירותיו, חיים אנשים עם
גישות והשקפות שונות, ואת השוני הזה מבטאים הם, בין
היתר, ע"י הקמת מפלגותשונות שבאמצעותן מנסים הם
לממש את גישותים והשקפותיהם: פעם זוכה בבחירות
מפלגה בעלת גישה סוציאליסטית ופעם זו בעלת הגישה
הקפיטאליסטית, ואין טוב מלהמחיש זאת באמצעות מה
שקורה כעת בירושלים כאשרלאחר קדנציה של שלטון חרדי
יש כעת ראש עיריה חילוני.

דברי אלה באים לנסות ולהחזיר אותך, עזרא, אל קרקע
המציאות, וזאת לאחר שיצרת אצלי את הרושם שאתה חושב על קיבוץ לא-מציאותי שבו יש מפעל שמחולק למחלקות
שיתופיות ולמחלקות מעמדדיות; לועדות שחלקן שיתופיות וחלקן מעמדיות; וכד'.
ואגב, בועדות הכנסת השונות יושבים חברים מכל סיעות הבית (להוציא כמה חכ"ים ערביים בו' החוץ
והבטחון).

קיפי, מעגן-מיכאל


העתקת קישור