תשובה לרונן
הוספת תגובה לדף  בין קיבוץ לקבל"ש - יצירת קשר – אפילו קטן – בין תמורה לתרומה, היא שער הכניסה למבוך שבסופו הופך קיבוץ לקבל"ש (קיבוץ לשעבר). תגובה למצגת של רו
שם הכותב:  אורי הייטנר
מקום מגורים:  קיבוץ אורטל
נושא / כותרת  תשובה לרונן
תוכן ההודעה:  לא שללתי את כל המצגת, אלא רק את ההצעות שיש בהן תמורה אישית על עבודה. באורטל זה לחלוטין לא קיים. את השיטה הקיימת באורטל, אני הצעתי כבר בשלהי שנות ה-80 ונלחמתי עליה שנים רבות עד שבהדרגה היא התקבלה ויושמה. אין בה שמץ של תמורה אישית. ההקשר היחיד, הוא מעין קנס למי שאינו עומד בחובת העבודה. כאן מדובר על מסר, שכדי להיות שותף בהוויה שעיקרה הפרדה מוחלטת בין תרומה לתמורה, יש לעמוד בתנאי סף מסויימים. עובדה - למעט מקרה אחד, כמדומני, בשבע השנים שהסעיף קיים, לא היה בכך צורך.

לגבי עמדתי בנדון ופתרונותיי - אתה מוזמן לקרוא את מאמרי "בזכות תלוש השכר" (6.11.05) ב"שווים".
העתקת קישור