תשובה למורל
הוספת תגובה לדף  הבסיס הנכון לשיתוף - שיתוף הוא קודם כל מחויבות מצפונית של אנשים בקבוצה לפעול זה לטובתו של זה. כשמחויבות והמניע קיימים, קל יותר לעסוק באופן המ
שם הכותב:  צצה
מקום מגורים:  ברעם
נושא / כותרת  תשובה למורל
תוכן ההודעה:  שלום מורל.
לפי דבריך, אתה מגדיר את המונח "שיתוף", כמו שהיה מקובל פעם להגדירו בקיבוצים: רק כסידורים טכניים, כמו למשל קופה משותפת וכלליה. כמובן שכל אחד יכול להעניק למונחים משמעות כרצונו, ובלבד שיגדיר אותם כדי שבני שיחו יבינו את דבריו. אני הגדרתי את המונח "שיתוף" דווקא כאותם הערכים שגם אתה ציינת, בצדק, שהם הם העומדים מאחורי הטכניקה. לפי ההגדרה הזאת, הסוסים שלי דווקא רתומים בצד הנכון של העגלה. גם אנשי "הזרם השיתופי" בימינו סבורים שתואר הכבוד "שיתופי" שהעניקו לעצמם - מצביע על ערכים ולא על טכניקות.
לבסוף אתה כותב שהמחויבות המצפונית איש לרעהו היא "נחמדה" � ואולי אתה מתכוון בכך שהיא אינה חיונית, ואילו הטכניקות לבדן מספיקות. אם כך, הבט בקיבוצים סביבך וראה מה היה להם כשהפעילו טכניקות הקרויות "שיתופיות" בעוד הלב מרוקן מערכים שיתופיים.
העתקת קישור