ולוולה אפילו לא טורח לתת אישור שקרא!
הוספת תגובה לדף  "עול" מרופד היטב - ולוולה, שהגדיר את מנהלי הקהילה כ"שליחים שנטלו על עצמם עול", שכח, כנראה, שמדובר בעול המרופד בהרבה כסף
שם הכותב:  מהמזרח
נושא / כותרת  ולוולה אפילו לא טורח לתת אישור שקרא!
תוכן ההודעה:  מתוך מבזק תנועתי שזכינו לקבל באי מייל -

'מבזק תנועה - סוף יוני
2009

לשמוע, להשמיע: נקבעו מועדי כנסים אזוריים שמקיים ולוולה ביזרעאל, מילואות וגרנות, במסגרת פעולות לחיזוק הקשר עם קיבוצים, עם חברים ועם ממלאי תפקידים.

ואני אומר : בוא נתחיל מזה שולוולה יתן אישור קריאה לאי מייל שנשלח אליו על ידי חבר פשוט.
אחר כך נראה מה עם כנסים אזוריים..
העתקת קישור