דמוקרטיה אמיתית: אם אתה במיעוט אתה לא קיים !
הוספת תגובה לדף  "עול" מרופד היטב - ולוולה, שהגדיר את מנהלי הקהילה כ"שליחים שנטלו על עצמם עול", שכח, כנראה, שמדובר בעול המרופד בהרבה כסף
שם הכותב:  שיתופאי
נושא / כותרת  דמוקרטיה אמיתית: אם אתה במיעוט אתה לא קיים !
תוכן ההודעה:  מכנסת-ישראל וקרית-הממשלה בירושלים נושבת 'רוח-המפקד': הרוב לא רק קובע ושולט, אלא שהוא עושה שימוש בכלי-השלטון ובכוח-הרוב שבידו להפוך את אנשי-המיעוט ל"לא קיימים" בכלל ! מה שאנשי מפא"י עשו שנים רבות, אבל באופן אינטליגנטי ועטוף וזהיר, עושים אניש-הליכוד ("הדר ז'בוטינסקאי" בפיהם ואלות-האצ"ל בידיהם) באופן בוטה וחצוף ובלי בושה, וברגל גסה. ראו את מחטפי-החוקים שכל-כולם באים לקבע את מרות-הרוב, רק כי הוא הרוב (זאת ההצדקה ה"דמוקראטית"!) ולא כי הוא צודק (אתה רוצה להיות צודק, או חכם להשחית ?), ולהפוך את זכויות-המיעוט (למשל לקיים כמה זכויות-יסוד חוקתיות, או לבקר ולפקח) לחוכא ולאיטלולא. למה הדבר דומה ? למה שעשו ועושים גבורי-ה"שינוי" וה"התחדשות" בקיבוצים. ולחכימא די ברמיזא, ואין צורך בנתונים, הוכחות מוצקות ותאורי-עובדות . את 'פולישוק' כבר ראיתם ? מה חבל שזאת לא סטירה אלא בבואת-המציאות.
העתקת קישור