עיצאס גייבר 3
הוספת תגובה לדף  "עול" מרופד היטב - ולוולה, שהגדיר את מנהלי הקהילה כ"שליחים שנטלו על עצמם עול", שכח, כנראה, שמדובר בעול המרופד בהרבה כסף
שם הכותב:  שכן של עוזי
נושא / כותרת  עיצאס גייבר 3
תוכן ההודעה:  אז ככה
נפגעתי עד עומק נשמתי מהאשמותיך - אני מלכלך על שכני החשוף? איך הגעת למסקנה זו-לאלוהים פתרונים.
באשר לשאר -קריאתי לפעולה ממקום של עילום שם באה כדי למנוע ויכוח עקר עם המשוכנעים ולשים דגש על רעיונות ודרכי פעולה - במקום בו אני חי אני פועל על פיהם ונדמה לי כי זכיתי לאי אלו הצלחות ( אספר לך בהזדמנות)
קריאתך לפנות לבתי המשפט כדי לאמת את "סיפורי הסבתא מיתממת שהרי רובם של "נפגעי השינוי" הם החלשים שבמערכת שידם אינה משגת. אגב -הטענות במהותם מכוונות אל שחיתות מתוחכמת, נשענת על החלטות עמומות וערפל חוקתי אשר משחק לידם של בעלי הענין ואינם מאפשרות הוכחה והכרעה משפטית ברורה - קריאתי לפעול עכשיו מכוונת אל התקוה שהדברים יתחדדו בהמשך הדרך או ישפיעו עליה, ומי שיצטרך, ישלם בסופו של דבר.
גם רומא לא נבנתה ביום אחד...
העתקת קישור