עיוור היסטרי מנותק
הוספת תגובה לדף  "עול" מרופד היטב - ולוולה, שהגדיר את מנהלי הקהילה כ"שליחים שנטלו על עצמם עול", שכח, כנראה, שמדובר בעול המרופד בהרבה כסף
שם הכותב:  מסית אחד
נושא / כותרת  עיוור היסטרי מנותק
תוכן ההודעה:  שוב חוזרים הם השניים, בלתי נפרדים, המרכזי ועיוותיו.
הוא כותב שהרוב בו עבר השינוי לא נכפה על החברים - צא וראה בכמה קיבוצים נאלצו לחזור שוב ושוב עם השינוי עד שעבר. החברים הבינו שאין להם ברירה ולא עמדו בלחץ הפיתוי והאיומים.
היו מקומות שהשינוי נקנה בכסף של שוחד (בונוס הסתגלות) ובהצבעות חוזרות ונשנות. אני מניח שעל פי סטנדרטיו של המרכזי זה בסדר.
פעולות הנהלת הקיבוץ מפוקחות, הוא כותב, על ידי גופים שונים - האמת היא שהנהלות הקיבוצים עושות מה שהן רוצות ללא שום פיקוח, מבחינה פנימית כוונתי. רק סקר חיצוני פתאום מראה שבעצם כמעט 50% מהקיבוצים לא משלמים לגימלאיהם את מה שהיו אמורים לשלם. להוסיף לכאן גם את משכורותיהם החסויות של בכירי הקהילה, שלוקחים לעצמם ברגל גסה ואין כל פיקוח.
ימשיך נא המרכזי באמירת אי האמת.
העתקת קישור