עיצאס גיבר
הוספת תגובה לדף  "עול" מרופד היטב - ולוולה, שהגדיר את מנהלי הקהילה כ"שליחים שנטלו על עצמם עול", שכח, כנראה, שמדובר בעול המרופד בהרבה כסף
שם הכותב:  שכן של עוזי
מקום מגורים:  למטה בעמק
נושא / כותרת  עיצאס גיבר
תוכן ההודעה:  במסגרת העצות המעשיות שאני מנסה לחלק כאן בחינם מפעם לפעם אוסיף :
כל הנאמר כאן על החונטות , הגזל ואי התקינות הניהולית נכון - החלוקה למינונים שונה בין קיבוץ לקיבוץ.
לא יעזרו יללות במדור קיקיוני זה בלי פעולה מעשית.
ולכן - על אף שהדבר נראה אבוד, מיאש ומרפה ידים. צריך "המשוגע התורן"(או המשוגעים), איש איש בקיבוצו להתריס כנגד כל פעולה שלטונית מקומית וחיצונית אשר ממנה מריח ריח של אי תקינות שלטונית.
ההתרסה צריכה להעשות באופן שיכוון אל הפרות תקנוניות והחלטות מקומיות, להיות מנוסחת בבהירות תוך הסתמכות על סימוכין ופרשנות והכי חשוב- מלווה בהזהרה כלפי המנהלים הרלוונטיים בדבר אחריותם השילוחית.
גם אם לא יעזור מידית, הרי שהתנאים יבשילו מתי שהו למנף את הדברים ליצירת שינוי.
מבטיח לכם שיבוא היום.
העתקת קישור