אין דרך בעולם
הוספת תגובה לדף  "עול" מרופד היטב - ולוולה, שהגדיר את מנהלי הקהילה כ"שליחים שנטלו על עצמם עול", שכח, כנראה, שמדובר בעול המרופד בהרבה כסף
שם הכותב:  חג
נושא / כותרת  אין דרך בעולם
תוכן ההודעה:  שבה ניתן יהיה להפריט את הקיבוצים בלי לפגוע פגיעה מוסרית ממשית בחלק מחבריהם. הקיבוץ מתחילתו היה כנראה יצור לא הגיוני, והסיבה היחידה שהמשיך להתקיים היתה שהיו בו כמה אידיאולוגים שהצליחו להשיג מימון לאידיאולוגיה שלהם. הפרטת הקיבוץ היא בלתי מוסרית לגבי קבוצות שונות וזה ייפתר רק כאשר קבוצות אלו ייעלמו. זה מחיר המעבר מסוציאליזם לקפיטליזם - שבקיבוצים המופרטים הוא לעיתים חזירי במיוחד.
העתקת קישור