מזכיר מפיק מרגליות ..
הוספת תגובה לדף  אין תעודת ביטוח - הטרגדיה של רמת הכובש יכולה להתרחש בכל קיבוץ: שיתופי, מופרט, או משולב
שם הכותב:  שומרת
נושא / כותרת  מזכיר מפיק מרגליות ..
תוכן ההודעה:  נכון מציין יזהר שדבר מעין זה יכול לקרות בכל קיבוץ, ונוסיף אפילו בכל לא קיבוץ.
אבל מה זה קשור ?
פה יש לדברים הקשר, בין מי למי קרה האירוע, מי היו המעורבים בו , מה מצבו של קיבוץ זה ?
כאן יש לדברים הקשר של קיבוץ מופרט, העובר התנסות קשה מאד. זה שמזכירו הזחוח מדווח לכל העולם עד כמה נפלא שם אחרי השינוי, בניגוד לדיווח העיתונאי על המציאות בשטח, זה אומר דרשני !!
העתקת קישור