העב"צ אינו מבין איפה הוא חי
הוספת תגובה לדף  אין תעודת ביטוח - הטרגדיה של רמת הכובש יכולה להתרחש בכל קיבוץ: שיתופי, מופרט, או משולב
שם הכותב:  ראש מעוות
נושא / כותרת  העב"צ אינו מבין איפה הוא חי
תוכן ההודעה:  כותב העב"צ:
"אתמול היתה אסיפה שדנה בכלכלה שלנו, בעצם אספת בעלי המניות של האגש"ח שנקרא "עמיעד" זה לא קיבוץ, זה אגש"ח."
וגם:
"כול חברי הקיבוץ, עובדים מול תלוש משכורת גם עובדי הקהילה וגם עובדי המפעל, ואין הבדל בין שכיר לחבר קיבוץ."

ובכן אדוני בעל המניות הנכבד של אגש"ח "עמיעד" אתה טועה לגמרי בהבנת מקומך ומעמדך החוקי בתוך אותו יצור כלאיים מעוות הקרוי "קיבוץ מתחדש", אם כי אני מסכים לגמרי לטענתך שקיבוץ זה לא.

אם היית מסוגל גם לקרוא כמו שאתה מרבה כל כך לכתוב אולי היית למד כמה דברים.. אנא ממך עשה מאמץ ותקרא את ההגדרה החוקית של סוג האגודה השיתופית אליה, אולי לצערך, עדיין משתייך:

"קיבוץ מתחדש - אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, המאורגנת
על יסודות של שיתוף הכלל בקנין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף
בייצור, בצריכה ובחינוך, המקיימת ערבות הדדית בעבור חבריה, בהתאם
לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) ואשר בתקנונה קיימת הוראה באחד או יותר מהענינים האלה:
( 1) חלוקת תקציבים לחבריה בהתאם למידת תרומתם, לתפקידיהם
או לוותקם בקיבוץ;
( 2) שיוך דירות בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (שיוך דירות
בקיבוץ מתחדש)
( 3) שיוך אמצעי הייצור לחבריה, למעט קרקע, מים ומכסות ייצור, ובלבד
שהשליטה באמצעי הייצור לא תועבר לידי החברים, וקיימות הוראות
בתקנון בדבר הגבלת הסחירות באמצעי הייצור, באופן שהשליטה בהם
לא תעבור לידי החברים, הכל בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות
(שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש)"

אם כבר הגעת עד כאן אז תעשה עוד מאמץ קטן ותקרא גם את פרשנותי(המלומדת) לדברים:

1. אתה חבר באגודה שיתופית מסוג "קיבוץ מתחדש".
2. אתה אינך שכיר ואינך מקבל משכורת וקיים הבדל מהותי בין חבר לבין שכיר. לשכיר אין שום זכויות באגודה וברכושה ואילו לחבר אין שום זכויות הנובעות מיחסי "עובד מעביד" כגון פיצויי פיטורין הפרשות לפנסיה וכו'.
3. "קיבוץ מתחדש" עפ"י הגדרתו מחוייב קודם כל בקיום "תקנות הערבות ההדדית" לפני "התקציב הדיפרנציאלי" והרבה לפני "שיוך הנכסים" (שים לב לכמות הסייגים שמוטלים על "השיוך" הזה..)פירושו של דבר הוא שכל אותם "בטלנים" שהפכו לפתע זריזים ובריאים" כהגדרתך יכולים בעצם לחזור לסורם ולהמשיך להתבטל בתמורה לתקציב בגובה שכר המינימום לפחות פלוס תוספות עבור ילדים וכו'.. כנראה שגם הם, כמו גם "הפנסיונרים, עוד לא הפנימו והבינו את מלוא משמעותו של מעמדם ב"קיבוץ המתחדש".. אבל אל דאגה, במשך הזמן כולם ילמדו את זכויותיהם ואיך לנצל את "הקיבוץ" בדיוק כפי שעשו זאת בקיבוץ הישן.

ובקיצור כל עוד "עמיעד" הינה "קיבוץ מתחדש" אתה יכול לשכוח מכל ההבטחות השקריות של "השינוי" בדבר "שיוך נכסים" ו"בעלי מניות" ושאר הבלים והונאות,
הכל משועבד לנצח לטובת "ערבות הדדית" בחסות המדינה אבל על חשבון "בעלי המניות" באשליית עצמם כמוך.

העתקת קישור