גזענות של נאורים
הוספת תגובה לדף  הגנה על הריבונות - ההתעקשות לחרוש את השדות היא לא "פרובוקציה", כפי שטוען אורי משגב ב"ידיעות"
שם הכותב:  מיכה אשחר
נושא / כותרת  גזענות של נאורים
תוכן ההודעה:  הטענה כי חריש השדה (בשטח ישראל הריבונית! - אם היה נחרש תלם אחד בשטח סורי, מן הסתם אורי משגב לא היה מפספס את זה) עד הדונם האחרון היא פרובוקציה, היא טענה גזענית.
טענה זו מניחה מראש כי הערבים, מטבעם אינם יכולים אלא לירות על טרקטור המופיע בטווח יעיל.
יאמר האומר, כי החריש דווקא בוצע משום שאפשר היה להניח שיירו על הטרקטוריסט. נניח שכך הדבר.
אלא שאורי משגב מבצע מהלך מחשבתי נוסף, וטוען כי החריש הוא פרובוקציה. מכאן נובע כי משגב מייחס את האחריות לירי לא לאדם היורה, אלא למי שיושב בטרקטור, או למי ששלח אותו.
זוהי טענה גזענית, פשיטא.
העתקת קישור