מה להכחשת השואה כאן?
הוספת תגובה לדף  לגדול בצל הזיכרון: מהגיונותיו של בן-ארובה
שם הכותב:  ארנון אבני
נושא / כותרת  מה להכחשת השואה כאן?
תוכן ההודעה:  השואה והכחשת השואה לא צריכה ולא יכולה להיות חומר ניקוי לכל לכלוך.
לא צריך להשוות עם מעשי הנאצים אלא רק לקבוע שמי שהיה קורבן להשמדה בגלל גזענות- לא יכול להרשות לעצמו להית ככל העמים בעניין הזה.
השואה לכן, מאוד רלוונטית כבסיס ערכי ולא כמדד להשוואה.
אפשר להמשיך את הדיון בלי איומים של "הכחשת שואה", ומכאן והלאה- אלה ואלה דיברי אלוהים חיים
העתקת קישור