בהחלט מאמר מעניין
הוספת תגובה לדף  קרבי זה הכי, אחותי - שירות חובה של נשים ביחידות קרביות יקדם מאוד את השוויון בינן לבין הגברים
שם הכותב:  מיכה אשחר
נושא / כותרת  בהחלט מאמר מעניין
תוכן ההודעה:  ומעלה סימני שאלה רבים והשגות שונות.
להבנתי שיוויון איננו דמיון. שיוויון הוא בזכויות, ומשמעותו הרחבה היא - שיוויון בזכות ליהנות מחיים מאושרים, ככל שאפשר.
דימיון, לעומת זאת, הוא דימיון בתכונות. הכותב מסכים כבר על כך שברמת העיקרון אין דימיון מלא בתכונות, בין גברים לנשים. מכאן שחייב להתקיים תחום ממשי, שבו יש דוגמה לכך שההבדלים הם דבר שגורם לתוצאה. התוצאה היא, מה שמתאפשר לגברים לעשות, נשים לא תוכלנה לעשות, ולהיפך. זו צריכה להיות דוגמה שלקוחה מהחיים, למשל: גברים לא יוכלו ללדת. האם יש בכך פגיעה בזכות הגבר לשיוויון? זאת אין איש סבור, כמדומני.
רוב התיזה של הכותב נשענת על ההתקדמות הטכנולוגית אשר מבטלת, או מצמצמת מאוד, את חיוניותו של הצורך בכושר פיזי "גברי", שהוא זה שבגללו גברים נלחמים יותר מנשים.
עכשיו, מה אם תיזה זו איננה נכונה? בעצם יש כאן ויכוח על עובדות. עובדות אינן דיעות.
מה יקרה לתיזה שהציג הכותב, אם הצורך (לא צורך אידיאולוגי או ערכי, אלא צורך פרקטי) ביכולת פיזית גדולה יותר מזה שיש לנשים בממוצע, הוא אימננטי להכשרת הלוחם, למעשה הלחימה?
אינני מוכן לקבל שבמקרה כזה, יש להתעלם מההבדל המולד הממוצע בין גברים לנשים בגלל הצורך בשיוויון ביניהם. דיעה כזו אם תישמע, איננה משרתת את המאבק לשיוויון בין בני אדם בכלל, ובין גברים לנשים - בפרט.
העתקת קישור