וויכוח זה משתיק באופן מניפולטיבי
הוספת תגובה לדף  בג'ונגל כמו בג'ונגל - בקיבוץ המתחדש שולטת שיטת תפוס כפי יכולתך. למה שהוותיקים לא ינסו להגדיל הפנסיה?
שם הכותב:  יאיר
נושא / כותרת  וויכוח זה משתיק באופן מניפולטיבי
תוכן ההודעה:  בתקשורת הקיבוצית ואף מחוץ לחצר הקיבוצית, מתקיים וויכוח בנוגע לאיזו שיטה נכונה יותר, - השיטה השיתופית, או הדיפרנציאלית.
וויכוח זה משתיק באופן מניפולטיבי את הוויכוח המרכזי שצריך להתקיים והוא,- מהם כללי הפרטת השכר הראויים והתקינים שצריכים להתקיים ?

חלק מסעיפי המשנה של השאלה הנ"ל, הנם למשל:

מה הוא "הצד השני של המשוואה" להפרטת השכר ולחובת החבר להתפרנסותו ?
האם בכלל מתקיימת משוואה תקינה וראוייה בנושא זה שהנו המרכזי ביותר בהפרטת השכר ?
האם לא עומדות לרשות החבר זכויות פרנסה בגין היותו שותף שווה בגורמי הייצור שבמהותן הן גם על מנת לאפשר מקום עבודה לשותפים ?
האם נקבעו בכלל (עם הנמקות ראויות ותקינות), כללים לפיהם מחושב השכר ?
האם בכלל, ניתן לקבוע כללים שכאלו והאם בכלל ניתן ליישמם (כיצד קובעים למשל את מידת הרווחים שכל חבר תורם בפועל ?) ? למשל הנוהג שמחשיב בעיקר את תפקידיהם של החברים בדומה לחישובים רגילים של שכירים, סותר את העובדה שמדובר בעצמאיים ושותפים שווים ומהווה בדיחה עלובה כשלעצמו.
מה הם כללי "שבירת בסיס ההסכמה בתאגיד ייחודי של שותפים שווים בגורמי הייצור" ?
מה הם כללי השיפויים על "הפסדי קריירה" ?
מה הם כללי השיפויים על אי השקעה בהתפרנסותם של חלק מהחברים ?
מה הם כללי השיפויים על אפלייה בהשקעה בהתפרנסותם של חלק מחברי הקיבוצים, ז"א השקעה שלא מאפשרת להם לנצל את כישוריהם באופן שווה לאלו שהקיבוץ כן השקיע בהתפרנסותם באופן המאפשר זאת ?
מה הם כללי השיפויים לפנסיונרים שהן לא מושכים את חלקם בהון היצרני והן לא יצרו לעצמם במשך השנים חסכונות למיניהם ואף פנסייה ראוייה ?
מה הם מגוון אפשרויות היחסים הכלכליים והחוזיים בין החבר לקיבוצו, המתייחסים לאחוזי משיכה שונים של חלקו היחסי בהון היצרני ?
מה הם "כללי המעבר" בהכללה, בגין "שבירת בסיס ההסכמה" ו"שינוי כללי המשחק באמצע המשחק" ? האם צריכה למשל לחול "תקופת צינון" למשל , הן על אלו שקיבלו את הקרדיט לנהל והן מהצד השני של "ניצול הכישורים",- על חברים לא מעטים שוויתרו על קריירה ופרנסה המנצלת את כישוריהם ?
מה בנוגע לבלתי תלויים שנמנע מהוריהם ב"כללי המשחק הקודמים" לצבור הון למחייתם בעתיד, האם קיבוץ רשאי שלא לקבלם לחברות מלאה והאם קיבוץ לא מחוייב לשפות את ההורים שנמנע מהם לצבור הון למחיית בניהם ?
וישנן עוד שאלות רבות שחייבות להשאל ולא נשאלות ולפחות, לא מקבלות את ביטויין בתקנוני הקיבוצים !

חשוב לציין שהפרטת השכר מבלי להפריט מנגד לכך באופן מהותי את גורמי הייצור, את שטחי התעסוקה וקופות מניבות שונות שלא מתעסוקת החברים, יוצרת מצב של מעשי גזל חמורים של חברים רבים ע"י "חבריהם" וכל נימוק מתחסד, או שקרי, לא ימחוק עובדה זו (למשל הדיבידנד שהנו שווה לכולם, בוודאי לא מהווה תחליף לאי השקעה ראוייה בהתפרנסותם של חלק מהחברים ואו לחילופין לאי שיפוי על כך. "קופות צדקה" למיניהן גם כן הנן לא תחליף תקין למעשה של גזל.).
חשוב לציין שאין ויכוח בנוגע לעובדה שבכל מקרה חייבים לשנות את השיטה השיתופית שכשלה וכן ראוי לציין שקיבוץ אכן רשאי "לשבור את בסיס ההסכמה", - לכן כאשר בעזרת ספינים זולים, מעבירים את הוויכוח לגבי שאלת "אופן הפרטת השכר באופן לגיטימי וראוי" לנושאים אחרים והרבה פחות רלבנטיים למציאות,- עולה חשש כבד ביותר לכאורה לגיבוי מניפולטיבי לא כשר, של הפרטת שכר לא כשרה בהמעטה.
העתקת קישור