חובת הקיבוץ לספק לחבר יעוץ משפטי הולם
הוספת תגובה לדף  סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-18.2.2009
שם הכותב:  א בן דוד
נושא / כותרת  חובת הקיבוץ לספק לחבר יעוץ משפטי הולם
תוכן ההודעה:  חובת הקיבוץ לספק לחבר יעוץ משפטי הולם היא חובה המעוגנת בתקנות הקיבוץ ה"מתחדש" לנו לנגד העיניים .!!

אך הקיבוצים ומנהליהם שנהנים מייעוץ משפטי הולם בכל מעשיהם אינם טורחים גם להעניקו לחבר הבודד !!!

מקור ה"רע" הואבתקנוןהקיבוץאשר במקרה הטוב כלולה בו חובת בוררות אך בוררות "מוסכמת" על עורכי הדין של הקיבוץ ובהרבה מקרים חובה זו לא מיושמת בפועל.

על כן צריך המעגל השיתופי לאפשר מימון של בדיקה משפטית של מקרים בהם הקיבוץ פועל בניגוד לנוהל תקין וובניגוד להסדרים שהיו נוהגים עשרות שנים.ולפרסמם
ברבים.

נראה כי גם בתנועה פעלה וועדה אשר היתה אמורה לבדוק חריגה מהתקנון ודיונייה נשארו חסויים מהציבור הרחב.

נראה כי אין מנוס
אלה להתאים את תקנון הקיבוץ לערכי הדמוקרטיה וזכויות הפרט הנהוגים מחוץ לקיבוץ ובמדינה.

החבר איננו יותר "בר רשות" של המוסדות, הרשויות, והמדינה אלה בר זכויות פרטיות כלכל אזרח במדינה !!!

חופש הביטוי, חופש היצירה, שוויון, הזכות לתנאי עבודה, לפיצויי פיטורין, לפנסיה הוגנת , לימי חופ]שה ומחלה
החופש לצבירת רכוש
כל אלה הן זכויות הפרט אשר לא מצאו להן ביטוי בתקנון הקיבוץ הארכעי אשר מן הדין כי ישונה לאלתר .

כמו כן ברור לי כי הנסיון של הגוף השיתופי לעסוק בדיונים וכנסים בנסיון עקר
לעצור את תהליכי פירוק הקיבוצים ,הוא אמנם עקרויש יזום מהלכי שינוי יסודיים של שינוי והתאמת תקנוני הקיבוצים למציאות ולדרישת החברים ליותר חופש פרט ולפחות שיתוף , אךתוך שמירה על ערכי הקיבוץ החשובים יותר.
למשל חשוב ביותר להגביל את הפערים וההטבות הנתנות למנהלים ובימים טרופים אלה אף לצמצם משכורות והטבות בנסיון אמיתי לחסוך בהוצאות והמשך הקיום הכלכלי ללא פיטורים המוניים המתרחשים לנגד עיננו.

העתקת קישור