לדני - עדיפה שותפות ע"פ התנתקות
הוספת תגובה לדף  יום חשיבה ושיח: עתיד הקיבוץ השיתופי, באפעל, ב-17.3.09
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן-מיכאל
נושא / כותרת  לדני - עדיפה שותפות ע"פ התנתקות
תוכן ההודעה:  לדני / יטבתה -

*למרות שזה יותר קל , אולי , להתפתות ולהשיב לך ב"עקיצה תחת
עקיצה" וב"ברוגז תחת ברוגז " , הנני מעדיף לנסות ולחפש (ואולי
גם למצוא) את המשותף בינינו , כמי שהיו שותפים-לדרך ב"פורום
הקיבוץ" לפני כשנתיים .

*בגליון האחרון של "הקיבוץ" (או שהיה זה "הדף הירוק") פורסם
מאמר מפרי עטו של אברהם שרון ושבו קורא הוא לולוולה "לעסוק
יותר בענייני התנועה ופחות בפוליטיקה חיצונית" (מצוטט מהזכרון) .
אבל אם אני עצמי הייתי אומר את אותו הדבר על יואל , אין ספק
שהייתי "נסקל באבנים" ע"י עשרות רבות של חברים/ות מהתנועה
אשר הולכים אחרי יואל ב"עיניים עצומות" - ובכך כבר הסגרתי
את אחת מבעיותי המרכזיות : שאני איש אשר נאמן ל"דרך" ולא
ל"מנהיג" , וככזה אני נתקל (ונסקל) בלא-מעט חברים שאצלם זה
בדיוק ההיפך : הנאמנות למנהיג (או למפלגה) קודמת לנאמנות לדרך
הערכית-אידאולוגית .

*במכתב שכתבתי לחיקי כספי ביום ששי האחרון - ושעותק ממנו
הגיע גם גם לידיך שלך , כפי שלמדתי מאחת מתגובותיך באתר זה -
ציינתי : א)שהצעתו שלו,בדבר הצורך ב"נאמני שיתוף" אשר ייצגו את
המט"ש בקיבוצים השונים, כבר הוצעה ע"י זמי בן-חורין לפני כשלוש
שנים - אך לאור אי-ההתייחסות (מצד הנהגת המט"ש) להצעתו זו
של זמי כלל לא בטוח שחיקי ייזכה לה כן ב) שיצירת גרעינים של
"נאמני שיתוף" בתוך קיבוצי התנועה מהווה , למעשה , צעד ראשון
בדרך להקמת סניפים של המט"ש , ומאליו גם להתרחקות מהגישה
המסורתית ושלפיה כל (!) חברי הקיבוצים השיתופיים משתייכים
למט"ש באופן קולקטיבי ואוטומטי - ובכך הסגרתי עוד בעיה ממנה
סובל איש כמוני : שהוא אומר את אותם (!) הדברים ("סניף" לעומת
"נאמני שיתוף") באופן קרוב יותר אל האמת , אך זה יותר מרתיע את
הנאמנים ל"תלם" הקיים .

*לסיומו של המכתב ברצוני להציע לך , דני (וגם לחיקי ולזמי) לנסות
וליצור מכנה-משותף (גם במעשים, לא רק במלים ) בינינו סביב רעיון
ה"נאמנים לשיתוף" . ובאשר לגלעד שליט , אני מעדיף להוריד אותו
מסדר היום המשותף שלנו - הן משום שאינו נוגע ואינו שייך לענייני
הקיבוץ , הן משום שהוא מה שמכונה "נושא טעון" (לקראת כינוסו של
הקונגרס הציוני הראשון העדיף הרצל להוריד מסדר-היום את תחום הדת
והתרבות ,ומשום היותו בר-מחלוקת קשה ; זהו אחד הדברים שלמדתי
במסגרת לימודי באוני' הפתוחה) .

קיפי , מעגן-מיכאל

העתקת קישור