גם במושבים......
הוספת תגובה לדף  אלה יעשו את העבודה - יסו"ד גיבשה רשימת מומלצים בעלי סדר יום סוציאל דמוקרטי לבחירה בפריימריז בעבודה
שם הכותב:  חקלאי מזדקן
נושא / כותרת  גם במושבים......
תוכן ההודעה:  כמובן, כרגיל, גם במושבים הצביעו חברי העבודה ע"פ רשימה ש"הונפקה" להם ע"י איתן בן דוד ושלוחיו, מבלי שיקירו את הנפשות המופיעות ברשימה, עדר כמו בשנות החמישים. מעניין עד לאיזו רמת טיטום הגיעו, אפילו לשאול מי הוא מי חששו.
העתקת קישור