שלום אלישע
הוספת תגובה לדף  המפולת הפיננסית העולמית ניערה את השיח הסוציאל דמוקרטי בארץ, אך טרם הבשילה לכדי מהפך של ממש
שם הכותב:  יכה אשחר
נושא / כותרת  שלום אלישע
תוכן ההודעה:  לא הבנתי כיצד זה קיומו של ויכוח, הוא בעיה.
כשאתה כותב "לנסח את ההסכמות" - אתה מתכוון, הסכמות על מה? כדי להיות ברור אשתמש בדוגמה: אתה כותב,
"יותר התערבות במשק ורגולציה ופחות "משחק" בלתי מבוקר של כוחות השוק"
יש לכך דוגמאות קונקרטיות, בהן נעשה מאמץ בדיוק כזה. כשג'ומס תומך ברפורמת בכר, מה הוא עושה בזה? רוצה לומר, איזו משמעות יש לרפורמת בכר, לגבי המטרות שאתה ניסחת? כשעמיר פרץ מתנגד לרפורמת בן-בסט, מה הוא עושה בזה?
כמובן, אני האיש הרע עכשיו, כי אני לוקח את הדיון למקומות שבהם יש מחלוקת. אבל אם הדברים אינן קונקרטיים אז כמובן יותר קל שלא להיגרר לתסמונת שני בתי הכנסת. וזה רק משום שמתעלמים מהמחלוקות האמיתיות.
זה מה שעושים עכשיו ביסוד, כשאומרים במקהלה: "סוציאל-דמוקרטי טוב, נאו-ליברלי רע". אין דיון קונקרטי, רק אידיאולוגי.
אם אין ויכוח אמיתי, אז אחת מהשתיים: כולם באמת מסכימים, או - לחילופין - לא באמת עושים משהו משמעותי.
איך ייצא הזרם השיתופי נשכר, מאי-נקיטת עמדה, או מהימנעות מויכוח?
העתקת קישור