תכנית-עבודה למטה השיתופי ותקציב ל-2009
הוספת תגובה לדף  ‏במטה השיתופי דבקים בקליטה לחברות - פורומים אזוריים בנושא קליטה התקיימו בעין שמר ובשדה בוקר
שם הכותב:  שיתופאי
דואר אלקטרוני  shitufi@tkz.co.il
נושא / כותרת  תכנית-עבודה למטה השיתופי ותקציב ל-2009
תוכן ההודעה:  סיכום ישיבת צוות ההיגוי הרחב מ-24.9.08
* תוכנית עבודה לשנת 2009:
מטרות, יעדים ועיקרי תוכנית העבודה. התכנית הוכנה על בסיס תכנית 2008,
בתוספות והשלמות מסוימות שעיקרן:
*)בניית "הברית השיתופית".
*)קורס הניהול המתקדם.
*)הרחבת הפעילות החינוכית.
*)הרחבת הפעילות בקרב הצעירים במסגרות ארציות ובקיבוצים.
*)הרחבת והעמקת ההסברה והנוכחות התקשורתית.
בדיון בו השתתפו חברים רבים, עלו דגשים ומשאלות נוספים. העיקריים:
*)חיזוק הקשר עם הקיבוצים השיתופים על ידי גיוס מלווים נוספים.
*)קידום העיסוק במבנה המשק הקיבוצי השיתופי.
*)קידום העיסוק במוטיבציה בעבודה.
*)כניסת המט"ש לפעילות בתחום התרבות.
*)חיזוק הפעילות בקרב הצעירים ויצירת שיתופי פעולה בין צעירי הקיבוצים השיתופיים והקבוצות השיתופיות המשימתיות בעשייה בחברה הישראלית.
*)הגדרת משימות משמעותיות, למט"ש ולקיבוצים, בחברה הישראלית.
*)תמיכה בהתארגנות של חברים, נאמני הרעיון השיתופי בקיבוצים הדיפרנציאליים, על בסיס של התפקדות אישית.
*)עלתה שוב שאלת היחס שבין העיסוק בטיפוח הקיבוצים השיתופיים והישרדותם לבין השפעתנו על החברה הישראלית והשפעתנו על מטרות לאומיות.
* תקציב 2009
מריו הציג את הצעת התקציב המתאים ונחוץ להיקף העבודה המתוכננת. בשורה התחתונה, הצעת התקציב כולו מסתכמת בכ-1,637 אש"ח, שהם גידול של כ-400 אש"ח לעומת השנה החולפת.
סוכם: התקציב אושר
משרדי-המט"ש בבית התק"צ ברחובלאונרדו דה-וינצ'י בתל-אביב, קומה 5 -
טלפון: 03-6925418
פקס:03-6925417
shitufi@tkz.co.il
השתתפו בישיבה: אמרי רון, אלדד שלם, איציק פלג, חגי רגב (השוה"צ), גיא טובול, עירית גילה, יאיר נוי, יהו דה סלומון, מיכאל ליבני, דורון נדיב, רונית מינקר, חגי גלילי , חגי רזניק, חי יום טוב - ברוכי, מריו טויב, אלישע שפירא, דובי הלמן, דגי חבויניק, עופר שיין, אלי ברמן, מאיה שפיר.
*) ביצוע תקציב 2008:
מריו הציג סיכום תקופתי של 2008. לפי הסיכום נראה שעומדים בתקציב.
העתקת קישור