לשאלותיכם
הוספת תגובה לדף  סאבפריים תוצרת הארץ - בעקבות פעילותם של "הארגונים החברתיים", לא ניתן יהיה לפנות מביתו אדם שלא עמד בתשלומי המשכנתא, אלא אם יעמוד לרשותו דיור חל
שם הכותב:  מיכה אשחר
נושא / כותרת  לשאלותיכם
תוכן ההודעה:  תודה על ההתייחסויות.
לשאלותיכם:
1. התחייבות לשאת בעלות הדיור החלופי מגדילה משמעותית את הסיכון שבהלוואה. זאת מכיוון שהיא מקטינה את ערך הבטוחה שבידי הבנק.
ניהול סיכונים הוא בעיקרו של דבר חישובי תוחלת. החישוב מבוסס על מכפלה של ההסתברות לאירוע בלתי רצוי, בערך (במקרה זה - הערך הכספי), כלומר מהי העלות הכספית של המקרה. אני מקווה שזה עונה לשאלה. אני מסכים שמתמטיקה היא מקצוע הזוי, אבל היא הדבר שקובע כאן.
2. מהותה של שיטת הסאבפריים היא, מתן הלוואות על ידי מלווים מדרגה שניה, ללווים מדרגה שניה.
אותם לווים לא יכולים לקבל משכנתא ממלווים "טובים" בגלל שהם לווים "מסוכנים", או "לא מוצלחים" - כמובן מנקודת ראותו של מי שמתפרנס ממתן הלוואות, כמו בנק, או מאפיה.
מהו שהופך לווים ל"פחות טובים"? -- הווה אומר, רמת הסיכון שבמתן ההלוואה. איך מגדילים את הסיכון, הראיתי בפיסקה 1 לעיל.
3. איך מתעלמים מהעובדות שהבאתי, ומההסבר שאני נותן - גס ומכליל ככל שיהיה - להתנהגות של לווים ומלווים? איך אפשר, למרות שאני עוסק רק במכניזמים,לשנות את הנושא ולהפוך אותי אישית לנושא? או. אפשר פשוט, להעמיד את כל העניין על הקביעה שאני מהווה בא כוחם של הבנקים.
אני מציע שאתה, שאינך מזדהה בשמך, תלך ותנסה להקים מערכת יצרנית בלי אשראי. אני מתכוון, כזו שבני אדם עובדים בה. אם תצליח, אני מוכן לשלם הרבה כסף כדי ללמוד איך עושים את זה. ותודה מראש.
העתקת קישור