ליזהר - אתה משלה את עצמך
הוספת תגובה לדף  ללא ממשיכים - בואו לא נטשטש: הבנים שלנו רוצים לחזור בתנאי שלא נדרוש מהם חיי שיתוף. אפשר לשמור על השם "קיבוץ", כמו שכפר סבא שומרת על השם "כפר"
שם הכותב:  חבר
נושא / כותרת  ליזהר - אתה משלה את עצמך
תוכן ההודעה:  פה לעמק אין שום חזרת בנים, לאף אחד מהמופרטים, לא עזרה כל הדיפרנציציה.

הלא גם לרשת בטחון אין להם סיבה לבוא, למה להם לשלם חלק כבד כזה ממשכורתם עבור אחזקת מה שאינם רוצים בו?
הם לא יחזיקו בית סיעודי עבור מי שאינם הוריהם, לא ישלמו עבור בריכת שחיה אלא רק עבור השימוש המיידי בה.
העתקת קישור