יזהר האם אתה כה נאיבי?
הוספת תגובה לדף  ללא ממשיכים - בואו לא נטשטש: הבנים שלנו רוצים לחזור בתנאי שלא נדרוש מהם חיי שיתוף. אפשר לשמור על השם "קיבוץ", כמו שכפר סבא שומרת על השם "כפר"
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  יזהר האם אתה כה נאיבי?
תוכן ההודעה:  יזהר, אתה הרי איש ראלי מאוד, אתה כותב:"אני מודע לכך שבמצב הדמוגראפי של בית קמה היום, עלולה שמירה על כל הסעיפים האלה לפגוע באפשרות לתת לחברים בגילאי הביניים שבאמת עובדים קשה תמורה גבוהה יותר, אבל אם זה המחיר, לפחות אני מוכן לשלם אותו. בוותיקים, אני חוזר ואומר, אסור לפגוע ואם אין מקור כספי אחר למימון השכר הדיפרנציאלי, מצדי שלא יהיה.", מה לפי דעתך ייקרה לבית קמה המופרטת ללא שכר דיפרנציאלי, אז בוא תשמע את התסריט הבא, הבנים בעצמאות כלכלית לא מגיעים, בית קמה נשארת עם מבוגריה וחבריה המתבגרים, אט אט גם הם הופכים מגילאי הביניים לפנסיונרים, מי לפי דעתך יישלם את החשבוניות? אתה כמובן היית רוצה שהכול יתקתק, שהחברים בעלי ההכנסות הגבוהות ימשיכו לשלם 80% מהכנסתם....
אתה באמת ובתמים מאמין שזה יעבוד, ושהשכר הדיפרנציאלי יעצור במבואות בית קמה, למה? כי ככה יזהר רוצה, תמהני אם אתה כה נאיבי או שאתה רק עושה את עצמך.
עוזי

העתקת קישור