מרכזי, עזוב בבקשה את פלג מור במנוחה....
הוספת תגובה לדף  קצת הגינות - מעמדתו של יזהר בן נחום עולה כי מוטב שחבר קיבוץ שאינו מקבוצת הרוב ימנע בכלל מלפנות לבית המשפט, מרגע שנדמה שיחסי הכוחות ברורים. תגו
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  מרכזי, עזוב בבקשה את פלג מור במנוחה....
תוכן ההודעה:  חבר מהמרכז
עזוב את פלג מור, הוא חולם בהקיץ, להיות כמו ההוא מעברון או ההוא משובל, את כולם נשאה הרוח, אבל כפלג, כן ראובן ועוד חברים המרגישים את הקרקע נשמטת מחת רגליהם, ההאחזות בבית המשפט ובתקנון בן שנות האלף, זהו העוגן הכמעט אחרון מפני רוחות השינוי המנשבות גם אצלם, הכתיבה איננה נגדנו, אותי הוא מצחיק, כי אנחנו כבר מזמן במקום אחר, פלג מנסה נואשות לתת מעט דלק ואנרגיה לקבוצות הקטנות והולכות בקיבוצים שלהם הם, ככול שהאיום גדל, המאמרים מחריפים.
עזוב, מי שירצה ללכת לבית המשפט יילך, האם בית המשפט מנע שינוי אחד? עיכב פה ושם, אבל מנע? אף לא אחד...
עוזי
העתקת קישור