הבנת הנקרא
הוספת תגובה לדף  שיתופי: בין צדק למשפט - נחוץ רוב משמעותי של חברים הרוצים בקיבוץ שיתופי-שוויוני
שם הכותב:  אלישע
נושא / כותרת  הבנת הנקרא
תוכן ההודעה:  1. לכלכלן החובב, הנתונים עליהם הסתמכתי בהשוואת הצמיחה בקיבוצים לצמיחה במשק לקוחים משנתון התנועה הקיבוצית ומדו"ח איגוד התעשייה הקיבוצית. שני הדוחות נבנו על בסיס המאזנים הרשמיים של הקיבוצים ומפעליהם. נתוני המשק הישראלי נלקחו מפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
2. לארנון אבני, ההשוואה בין השיתופיים לדיפרנציאליים מתייחסת לשיעור הצמיחה ולכן היא מלמדת בדיוק על מה שביקשת, על השינוי שחל בכל קיבוץ לעומת מצבו הקודם. העובדות אינן מתיישבות עם אמונתך, אך הן מראות באופן ברור כי שיעור השיפור בקיבוצים השיתופיים, בעשור האחרון, היה גבוה יותר מאשר בדיפרנציאליים. שלא כמוך, אינני משייך זאת בעיקר ל"שיטה", למרות שאני מאמין בה ורוצה בה.
העתקת קישור