יואל לראשות התנועה ? תלוי ב..... .
הוספת תגובה לדף  אחד במאי שלי - באחד במאי הזה תיבחן יכולתם של אנשים להשפיע על גורלם ועל עתידם כבני אנוש השואפים לחברה שיש בה המון סולידריות מול יער המצוקות
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן-מיכאל
נושא / כותרת  יואל לראשות התנועה ? תלוי ב..... .
תוכן ההודעה:  לאמנון / כפר מנחם , שלום!

בתוך ארבעה ימים קראת כאן פעמיים לבחור את יואל
לראשות התנועה , אבל מכיוון שעפ"י "מפת" התנועה כפי
שהינה כיום הסיכוי לכך שואף לאפס , ברצוני להציג לך
להלן חומר למחשבה שעשוי , לדעתי , ליצור עבור יואל (ובע-
צם גם עבורך , אמנון ) אפיק פעולה שביכולתו לשנות את
פניה של ה"מפה" הזו :
הבט ,יואל הוא חבר בעל אג'נדה שיתופית המשתייך לקיבוץ
דיפרנציאלי , ואם איני טועה אז קיבוצך שלך ,כפר-מנחם ,
הינו דיפרנציאלי גם כן . על פניו זה נשמע כענין שולי וחסר
חשיבות , אבל בעיני שלי זוהי אחת משאלות המפתח להמשך
קיומה של האג'נדה השיתופית . מדוע ? כי בעצם רצונו ומג-
מתו של יואל - וזה אמור גם לגבי חברים נוספים כמו
זמי , חיקי וכמוך , אמנון - להשתייך למחנה השיתופי למ-
רות שקיבוצו שלו כבר אינו משתייך אליו מגלם יואל אכפת-
תיות אישית , וזהו ה"מצרך" הנחוץ ביותר כיום לחיזוקו
ולחישולו של המחנה השיתופי : אכפתיות אישית של המש-
תייכים למחנה הזה .
מצידו השני של המטבע הזה ניצב הזרם/המטה השיתופי
שההשתייכות אליו היא קולקטיבית ולא אישית , דהיינו
השתייכות קיבוצית-קולקטיבית ולא חברית-אישית .
יש לה , להנהגת המטה-השיתופי ,"סיבות טובות" לרצות
שההשתייכות למט"ש תמשיך להיות על בסיס "קיבוצי"
ולא על בסיס "אישי" , ובראשן הימנעות מהכרעה ברורה
בין בעלי גישה שיתופית לבעלי גישה דיפרנציאלית שבתוך
הקיבוצים השיתופיים - הימנעות שאמנם מרחיבה ,
מחד ,את היקף מספרם של החברים המשתייכים למט"ש,
אבל משתיתה , מאידך , את המט"ש וקיבוציו על מכנה מש-
ותף נמוך ביותר שהרי צריך למצוא מכנה משותף גם עם בע-
לי הגישה הדיפרנציאלית שבתוך הקיבוצים השיתופיים.

ועל רקע כל זה מוסיף אנכי ואומר לך , אמנון , ובאמצעותך
גם ליואל עצמו : התחזקותו של המחנה השיתופי שבתוך
התנועה הקיבוצית תלויה, כאמור , במעבר מהשתייכות קו-
לקטיבית להשתייכות אישית למחנה הזה , וזה מה שצר-
יך יואל לעשותו בדרך להנהגת התנועה : להקים מחנה
שיתופי (אני מבחין בין "מחנה" לזרם" רק מטעמי אבחון
בין חדש לישן) שיתבסס , כאמור , על אכפתיות אישית
והשתייכות "חברית" . וזה שיואל עצמו משתייך , כאמור ,
לקיבוץ דיפרנציאלי , ממחיש מאליו שהתנועה מתחלקת
עפ"י "חברים" (בעלי גישה שיתופית /דיפרנציאלית) ולא
עפ"י "קיבוצים" . (דיפרנציאליים /שיתופיים) .

קיפי , מעגן-מיכאל


העתקת קישור