מאמר ראוי ומעמיק
הוספת תגובה לדף  המלחמה של היום - עלינו להצטרף למאבקם של עיני וברוש נגד האיום על חייו והתפתחותו של המגזר היצרני
שם הכותב:  מוטקה מהמזרח
נושא / כותרת  מאמר ראוי ומעמיק
תוכן ההודעה:  אכן, זיכה אותנו מיכה במאמר ראוי ומעמיק היורד לשורשי הדברים, ואפילו ראוי הוא לשבח על איפוקו, שההתקפה הצפויה שבו על עמיר פרץ שולית היא בלבד, הפעם.
ואולם כמה שאלות עולות, ותהיות על כמה הקשרים וכריכות שעושה הכותב הנכבד, האם באמת הכריכה היא הכרחית ונכונה ?
יש דברים המצריכים הסבר נוסף !
מה בעצם חשיבות היצרניות ?
ומה אם יהפוך הקיבוץ ויהיה שותפות של בעלי מקצועות חופשיים או אחרים ?
האם לא תהיה לו אז חשיבות לאומית/ציונית/התישבותית?

ומה בתנאי גלובליזציה, כאשר מערכת הייצור עצמה עלותה גבוהה מאד ובמחירי הפסד, ואפשר להעבירה למדינה אחרת, גם אז חשוב לקיבוץ להמשיך להחזיק מערכת/ מפעל כזה, רק בשביל שיהיה התג 'ייצור' מתנוסס עליה ?
האם קיומם של אירגונים שיש בהם ייצור מובטח יותר ? איך זה ?
עיני החברים בהם בורקות יותר - צריך להבין את זה מילולית ? מה פירוש ?
מה הקשר בין אופיה היצרני של האגודה השיתופית לבין החנק הדמוגרפי ?
לא יתכן חנק דמוגרפי בישוב שאינו אגודה שיתופית, או שהוא אגודה כזו שאינה יצרנית ?
בשעת לילה מאוחרת זו נניח בנתיים לכמה קושיות נוספות.
העתקת קישור