טעות
הוספת תגובה לדף  הפסיקה - פסיקת החמץ האחרונה - תוצאת האקטיביזם השיפוטי של אהרון ברק
שם הכותב:  פושטק מפוברק
נושא / כותרת  טעות
תוכן ההודעה:  הפסיקה נכונה ומשקפת את כוונת המחוקק. המחוקק לא התכוון לאיסור גורף על מכירת חמץ אלא למניעת פגיעה ברגשות של דתיים באזורים מעורבים (באזורים דתיים ממילא לא מוכרים חמץ). נפלתם לבור הפוליטי הלא נכון.
העתקת קישור