פתטי, משעשע, זיוף..
הוספת תגובה לדף  בגנות החד-ממדיות - יש הסבורים שהקיבוץ סיים את דרכו עם ירידת הצורך במילוי משימות לאומיות. זאת טעות.
שם הכותב:  מוט'קה מהמזרח
נושא / כותרת  פתטי, משעשע, זיוף..
תוכן ההודעה:  הבריקו כאן כרגיל אבני והמרכזי בחוכמתם שדבריו של אלישע הם פתטיים, מזויפים, משעשעים..
לכך כבר קראו חכמים הפוסל במומו פוסל.
מי שרוצה למחוק את כל זהותו העצמית של הקיבוץ,
כמו השניים האלה, לבלתי השאר ממנו שריד ופליט, רץ לזעוק בכל מקום שהדברים פתטיים ומזויפים.
יש מי שעבורו לנסות להשפיע בכיוונה של חברה ישראלית אחרת זה נסיון מזויף, ראוי ללעג ובוז.
שיהא כך. הזרם השיתופי צריך להמשיך ללכת בדרכו !
העתקת קישור