כמה עובדים יש בדף הירוק וכמה בהקיבוץ ומה שכרם ?
הוספת תגובה לדף  מכתב למערכת / מדוע לסגור את אחד העיתונים הקיבוציים?
שם הכותב:  סקרן
נושא / כותרת  כמה עובדים יש בדף הירוק וכמה בהקיבוץ ומה שכרם ?
תוכן ההודעה:  גם אם נצטמצם לדיון ב'כבשת-הרש' של מספר העובדים (יש לא רק עתונאים בעתון, עזרא. מי כמוך יודע) ועלות-שכרם, כנטיית דבריו של דלומי, ולא בכל ההיבטים והעניינים הנגזרים וה'מרפדים' את הסוגיה (כל ה'בלה-בלה' ה"לא חשוב" של חופש הביטוי, תחרות חופשית, חופש-הבחירה והפלוראליזם) - חסרים לנו לדיון הזה הנתונים: כמה עובדים יש ב'הדף הירוק' וכמה ב'הקיבוץ' (עתונאים ועובדי 'לוגיסטיקת-ההפקה'), בכמה אנשים מדובר ובכמה 'מישרות' (תקנים). וכמובן: מה עלות שכרם של העובדים הללו - שכר ישיר, תנאי סוציאליים, גילום למס וכיו"ב (כמו 'עובדי-קבלן' גרס דלומי). בלי נתונים אלה, שלמיטב זכרוני לא פורסמו באופן מסודר מעולם, לפחות לא לאחרונה, לידיעת כל המתדיינים והסקרנים הדוממים, אפילו את הדיון המצומצם הזה אי-אפשר לקיים כראוי. לכן: הבו לנו נתונים נכונים, מלאים ומעודכנים ! לפני שתצא אש מן האטד ותאכל את אחד העתונים.
העתקת קישור