הערבים לא ייפטרו מאיתנו, ואנחנו לא מהם: סיכום דיון
הוספת תגובה לדף  לכו על רן - הסיבות שמנעו עד כה מרן כהן להיבחר לראשות מרצ, הן אותן הסיבות שעשו אותה למפלגת גומחה "צפונית". רן הוא הסיכוי לתיקון ולשינוי כיוון
שם הכותב:  איש-מרצ
נושא / כותרת  הערבים לא ייפטרו מאיתנו, ואנחנו לא מהם: סיכום דיון
תוכן ההודעה:  ח"כ רן כהן בתכנית 'פוליטיקה' בערוץ 1 בטלביזיה, יום ג' 25.3.2008 (בדיון על אזרחי-ישראל הערבים):
"נדונונו לחיות ביחד בארץ הזאת. לא הערבים ייפטרו מאיתנו היהודים, ולא אנחנו נפטר מהם. זאת הנחת-יסוד ומוצא !
וכדי שהחיים ביחד יתאפשרו, צריכים להתקיים 2 תנאים:
1. שבני-אומתם, הפלשתינים, ומדינת-הלאום שלהם – פלשתין - כאשר תקום, לא ילחמו במדינתם שבה הם אזרחים, ישראל.
2. שבמדינת-ישראל כל אזרחיה יקבלו בפועל את מלוא זכויותיהם, ללא קשר למוצאם הלאומי או אמונתם הדתית".
למען הבנת-הרקע לדיון והרכב משתתפיו:
העילה לדיון היא התארגנות ערבים ביפו לציין גם אצלם את 'יום-האדמה' בסוף החודש הנוכחי. השתתף מארגן הארוע ביפו.
השתתפו עוד: סטודנטית למשפטים ערבייה ועורכת-דין יהודיה, ח"כ אפי איתם שהדגיש הן את היות היהודים רוב האזרחים בישראל,
והן את הצביון השליט בה מעצם זכות-היהודים על הארץ. (הצעיר מיפו הוסיף: לכולנו זכות על הארץ. אתם לא תוכלו לנשל אותנו מזכותנו כמו שאנחנו לא ננשל אתכם מזכותכם). לערבים שלא מקבלים את ההגמוניה היהודית, הציע אפי איתם לעזוב את המדינה,
אם ע"י עקירה פיזית ממקומותיהם הנוכחיים ואם ע"י שינוי תוואי-הגבול כך שמקומותיהם כבר לא יכללו בשטח מדינת-ישראל.
סיכם את הדיון יעקב יניב, לשעבר ראש 'חטיבת-הערבים' בשב"כ, שמדבריו אפשר היה להבין הסכמה עם דברי רן כהן, כלומר: ריאלית – אין מנוס מחיים ביחד של ערבים ויהודים בישראל, בהדגשה שחשוב לדון בענין זה מעבר לארועים ולנסיבות אקטואליים וספציפיים, כי יש לו משמעות ארוכת-טווח ("איסטרטגית" הוא אמר) שמעבר לכאן ועכשיו.
את עיקר הבעיה הוא "מיקם" בשוני שבין הלכי-הרוח ונטיות-הלב של רוב הערבים אזרחי-ישראל (כדוגמה הובאו ממצאי סקר שמצא ש-70% מהצעירים הערבים שנשאלו מצדדים בקיום מערכת של 'שירות-לאומי' של ערבים בישראל), לבין העמדות והמגמות המוצגות ע"י אנשי-ההנהגה הפוליטית של ערביי-ישראל.
העתקת קישור