עוד על "עתונאות" במקום "מנהיגות"
הוספת תגובה לדף  תנאי לשותפות יציבה - כאשר מתלכדים למען מטרה משותפת, יש לאפשר לכל אחד לשמור על ייחודו, כחבר בברית של שונים ולא כמסדר אחיד. כך תיבנה ברית חזקה וע
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן-מיכאל
נושא / כותרת  עוד על "עתונאות" במקום "מנהיגות"
תוכן ההודעה:  לפני כשבועיים כתבתי ואמרתי מעל בימה זו , וביחס
למאמריו של אלישע שפירא שאותם מרבה הוא לפרסם
הן ב"שווים" הן ב"דף הירוק" , שיש הבדל מהותי מאד
מאד בין "מנהיג" לבין "עתונאי" .
ולמקרא מאמרו של אלישע ב"שווים" מהיום מוסיף אנ-
כי ותוהה - וגם שואל את הקוראים - במה תורם
מאמרו זה של אלישע מהיום לחיזוקם ולחישולם של המ-
טה השיתופי וחבריו ? האם ימנע מאמר זה מעבר של
עוד קיבוץ מהמחנה השיתופי למחנה הדיפרנציאלי ?
ואם אשאל מה מציע אנכי , אשיב שאני מציע , למשל ,
הקמת סניפים של המט"ש בכל אחד מקיבוצי התנועה,
שיתופיים ודיפרנציאליים כאחד (אני כבר מכין את הש-
כפ"צ שלי אל מול חיצי הלעג שבודאי יירו מעמיעד...) .

קיפי , מעגן-מיכאל
העתקת קישור