ומה אם הדברים כבר נעשו ?
הוספת תגובה לדף  שיתופי – חדשני - הדרך השלישית בקיבוץ (א') - שינוי אינו התבוללות. התבוללות היא ויתור על הזהות. השינוי שאנו ערכנו, התבסס תמיד על שמירת הליבה הערכ
שם הכותב:  מוטקה
מקום מגורים:  מזרח
נושא / כותרת  ומה אם הדברים כבר נעשו ?
תוכן ההודעה:  האובססיה החדשנית שיתופית - ומה אם הדברים כבר נעשו, והצד השיתופי לא רק שאינו מפחד משינוי אלא ההיפך , יזם שינויים מסוימים בעצמו, בכיוון שיתופי כמובן. יתרה מזו, הוא הסכים במהלך השנים האחרונות, למען שלום בית, לשינויים רבים שלא היו עולים על הדעת רק מעט זמן קודם, והם בעיקרם חורגים ממהות הקיבוץ כמו שהוא מבין אותה ומצורת החיים הזו כפי שזכותו לחיות אותה (למשל, תשלום עבור תורנויות, למשל, הקמת שכונה קהילתית במצב בו כמעט אין קליטה לקיבוץ עצמו, למשל הרחבת דירות במימון פרטי, המשך הפרטות אפילו בתחום הבריאות, ייבוא ניהול מבחוץ, תמחור משרות החברים, סגירה חלקית של חדר אוכל, הפרדת משק מקהילה, פנסיות וקרן מילואים..אפילו החלטה על מעבר למודל משולב !! ועוד) ותמיד, אבל תמיד, הצד הדיפרנציאלי מקבל את ההכרעה לתקופת זמן קצרה בלבד עד שהוא בא ומעלה את הצעתו מחדש.
כל הברברת השיתופית חדשנית אובססביבית לא תעזור במקרה כזה.
העתקת קישור