המט"ש : זרם עממי או של פעילים בלבד?
הוספת תגובה לדף  החיבור המתבקש - צירוף של חבר מרכזי מתנועת הבוגרים לצוות המטה השיתופי, יניב מטה חזק יותר המחובר להוויה השיתופית הצומחת בקרב הדור הצעיר
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן-מיכאל
נושא / כותרת  המט"ש : זרם עממי או של פעילים בלבד?
תוכן ההודעה:  אודי מנור , שלום!

ברשימתך מעתון "שווים" מיום 10/2/08 הנך כותב ואומר , בין
יתר דבריך :
" .....ו כשהגעתי למשפט 'ובין השאר אני קצת פעיל במטה
השיתופי', נזקפו הגבות כאומרות 'מה זה אינסטלטור' , כלומר
צעירים בי"ג ,היושבים בקומונה המונהגת על ידי אחת מתנו-
עות הבוגרים, לא יודעים מה זה 'המטה השיתופי' וכיצד התא-
רגן 'הזרם השיתופי' וכן הלאה......" .

אך האמנם רק ה"יודגימלים" הללו עמם נפגשת , אודי , אינם
יודעים מהו המטה השיתופי ומה הההבדל בינו לבין הזרם-
השיתופי ובין השניים הללו למעגל-השיתופי - או שמרבית
חברי הקיבוצים השיתופיים לא יידעו גם הם להשיב על שאלה
זו ?
ונראה לי שמרבית חברי הקיבוצים השיתופיים אכן לא יידעו לה-
שיב על שאלה זו . מדוע ? כי בקיבוצי שלי , מעגן-מיכאל , לא
רק שלא מדברים , בעבודה וב"שולחנות" , על מה שקורה במ-
ט"ש - אפילו לא הזכירו אותו אחרי שלפני כשבועיים התקי-
ים אצלנו כנס אזורי של המט"ש , ואין לי אלא להקיש ולהסיק
שהתעניינות "רבה" שכזו בענייני המט"ש היא נחלתם של מרב-
ית החברים-מן-השורה שבקיבוצים השיתופיים האחרים .
ובהנחה שאיני טועה בהערכתי זו , אולי זה קורה , אודי, משום
שאתה ודומיך , פעיליו הקבועים של המט"ש , משולים לפרופ-
סורים המסתגרים להם במגדל השן שלהם ומתנתקים אט אט
מה"שטח" ? הבדקת , אודי , כמה מחברי קיבוצך שלך , עין-
השופט , מתעניינים באמת במגמתו העכשווית של המט"ש ,
עליה הוחלט בכנס משמר-העמק מאביב אשתקד , בדבר הגב-
ברת מעורבותה של התנ' הקיבוצית בחברה –הישראלית ?

ההסבר שלי לנתק הזה שבין הנהגת המט"ש ל"שטח" הוא
בהימנעותה של הנהגת המט"ש מלהתערב במה שקורה בת-
וך הקיבוצים פנימה , וכשנמנעים מלגעת בנושאים שמעסיקים
את ה"שטח" באמת לא נותר אלא לעסוק בנושאים תיאורטיים
אשר מעניינים רק את קומץ פעילי היום-יום של המט"ש ובסגנון
ה"סלון קומוניזם" .

קיפי , מעגן-מיכאלהעתקת קישור