שניהם סתומים בעיני..
הוספת תגובה לדף  החיבור המתבקש - צירוף של חבר מרכזי מתנועת הבוגרים לצוות המטה השיתופי, יניב מטה חזק יותר המחובר להוויה השיתופית הצומחת בקרב הדור הצעיר
שם הכותב:  חבר פשוט
נושא / כותרת  שניהם סתומים בעיני..
תוכן ההודעה:  יסלח נא לי אודי על ההשוואה , אבל שניהם, גם הוא וגם הניריסטי לא ברורים לי.
אודי מרחיק לכת בדאגתו השיתופית אל ספירות כתיבה אקדמית בלתי מובנת.

וההוא מנירים, עוטה הבשורה העירונית הנפלאה
מלא כולו זלזול מרוחק והתנשאות גסה..
בטח יש לו סיבה לכך.
העתקת קישור