מי יתקן את מתקני-העולם?
הוספת תגובה לדף  זמן לתנועה שיתופית נפרדת - ההכרעה התנועתית נגד תקציב לקידום העשייה השיתופית, היא עוד סיבה מדוע על המטה השיתופי להתנער ממעמד של "ילד תנועתי חר
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן-מיכאל
נושא / כותרת  מי יתקן את מתקני-העולם?
תוכן ההודעה:  דני / יטבתה ,שלום!

במשך יומיים (שבת-ראשון האחרונים) הייתי קרוב אליך גיאוג-
רפית,כי מתוקף השתייכותי לחבורה שאנשיה מהלכים ב"שביל
ישראל" עברתי-חלפתי ביומיים הללו באזור יטבתה ,תמנע ובאר-
אורה - אבל לעת עתה עודנו רחוקים זה מזה ככל שאמורים
הדברים בדרך ובאופן מימושה של הדרך השיתופית בתנועה
הקיבוצית .

מדוע הענקתי למכתבי זה אליך את הכותרת "מי יתקן את מת-
קני העולם" ? כי אתה עצמך ,דני , ובמידה מסוימת גם יואל מר-
שק,מקנה לי את התחושה שאתה חש ת'עצמך כמי שרוכב על
סוס הפוסע לו בדרך נכונה ושלמה לחלוטין , וכל שנותר לו זה
רק לקרוא לאחרים להצטרף אליה - אלא שלא כך נראים
הדברים בעיני שלי .

נראה לי , דני , שאינך תופס (או שאינך רוצה לתפוס?) שתנ-
אי ראשון ל"תיקון העולם" הוא יצירת מסגרת שיתופית שבה
יוכלו להשתלב יותר מאיש אחד - כי לאיש אחד הפועל בא-
ופן סולני-אינדיווידואליסטי אין שמץ של סיכוי להוציא את "תי-
קון העולם" מתחום המלים אל תחום המעשים . אבל דומה שא-
תה , דני , לא מוכן לותר על המסגרת הסולנית שלך שבה יכול
אתה להחליט לבדך (מה יכתב במכתביך ) - מה שלא יתאפ-
שר לך אם יהא עליך להיות שותף עם אחרים ( בתחום המעשי) .

ואסיים את מכתבי במשהו שלמדתי באחרונה באוניברסיטה הפ-
תוחה בנוגע לפועלו של הרצל : אומרים עליו שגדולתו היתה בכך
שהוא הראשון שהצליח לאחד וללכד את הגופים הציוניים השונ-
ים לכלל מסגרת משותפת , ופרופ' שלמה אבינרי מוסיף ואומר
על הרצל שיחודו לעומת מנהיגים אחרים בני תקופתו היה בהי-
ותו ......עתונאי שהשכיל להשתמש היטב בהתמצאותו הרבה
בתחום יחסי הציבור (במובן החיובי של מושג זה) .

קיפי
העתקת קישור