הרסנות אובססיבית
הוספת תגובה לדף  סיכום ישיבת צוות ההיגוי הרחב של המטה השיתופי מ-5.12.07
שם הכותב:  חבר פשוט
מקום מגורים:  לחבר מורכב
נושא / כותרת  הרסנות אובססיבית
תוכן ההודעה:  לחבר מורכב - הרי תגובתי בתקווה שלא תהיה מורכבת מדי עבורך..
כאשר אני מתיחס למה שקורה במט"ש זה מה שנקרא נאמנים פצעי אוהב.
כאשר חברך הסיני מתיחס לאותם נושאים הרי זה מתוך אובססיה הרסנית לשמה, להכרית את כל מה ששיתופי. פלוס כנראה איזה תאוות תגובה על כל דבר.
זה ההבדל.
לכן מוזרה בעיני טרחתו להגיב על כל מה שעולה ב'שווים', כאשר אפילו בעצם המונח הוא אינו מאמין.נכון, זה מאד דמוקרטי ! האם זה גם הגון ?
אבל כנראה שאתה וטיפוסים מסוגו לא תנוחו עד שלא תהרסו הכל.
העתקת קישור