רונן , אתה בדיפרנציאלי ולבך בשיתופי?
הוספת תגובה לדף  כמה נקודות משען - כמה נקודות ארכימדיות שבעזרתן יכול המטה השיתופי "להרים את העולם". מחשבות בעקבות הסדנה - "הקיבוץ השיתופי והחברה הישראלית"
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  רונן , אתה בדיפרנציאלי ולבך בשיתופי?
תוכן ההודעה:  רונן סנדר / נחשון , שלום!

יש משהו מתמיה , או לפחות מעורר סימני שאלה , בעובדה
שחבר כמוך - וזה אמור גם לגבי חברים נוספים כעזרא
דלומי מראש-הנקרה , חיקי כספי מהסוללים ויואל מרשק
מגבעת השלושה - פעילים במטה-השיתופי ו/או מביעים
דעותיכם והצעותיכם ביחס לדרכו בה בעת שקיבוציכם של- כם כבר אינם משתייכים למט"ש . ומדוע זה מתמיה ? כי
ההשתייכות למט"ש במתכונת הקיימת היא השתייכות קו-
לקטיבית ולא אישית , דהיינו עפ"י "קיבוצים" ולא עפ"י
"חברים" ,ולאור זה נשאלת השאלה מה ייצא לך עצמך ,
רונן , אם המט"ש יחדל מלשתף פעולה עם מזכירות התנ-
ועה ויתפלג ממנה?
אבל אם מסתתרות מאחורי הגישה הזו שלך(ם) כמיהות בנ-
וסח "אני במזרח אך לבי במערב" , כדאי לך , אולי , לעיין
ולהתעמק בהצעתי שלי בדבר שינוי ההשתייכות למט"ש
מקולקטיבית לאישית . וכדאי , אולי , להעיר כאן שההש-
תייכות הקולקטיבית למט"ש היא כמטבע שיש לו שני צד-
דים : כשם שהנהגת המט"ש אינה מתייחסת לגורמים לא-
שיתופיים המצויים בתוך הקיבוצים השיתופיים , היא גם
לא מתייחסת לגורמים השיתופיים שנותרו בתוך הקיבוצ-
ים הדיפרנציאליים .

שבת שלום
קיפי , מעגן-מיכאל

העתקת קישור