אמון קשה לבנות וקל להרוס. כבוד קשה לחסל.
הוספת תגובה לדף  שיתופי-חדשני: השפעתו המזיקה - אין אדם בפוליטיקה הישראלית שהשפיע בשני העשורים האחרונים על מדינת ישראל יותר מיוסי ביילין, היו"ר הפורש של מרצ
שם הכותב:  פלשתינאי-יהודי
נושא / כותרת  אמון קשה לבנות וקל להרוס. כבוד קשה לחסל.
תוכן ההודעה:  במזרח התיכון כמו במזרח התיכון: היחסים בין אנשים ובין קבוצות של אנשים מושתתים על 2 "רגליים": חוסר-אמון באחר, וכבוד לזולת. לכאורה תרתי דסתרי, אבל במחשבה נוספת, גם על סמך נסיון אישי וקולקטיבי אפשר להבחין בעובדה ששניהם "אחוזים ואוחזים זה בזה"; יש ביניהם תלות הדדית ו"יחסי-גומלין" עד כדי סימביוזה. כוח הזרוע מצד אחד והערמומיות מצד שני - כמו שנוהגים כמה מאתנו לטעון ("הם מבינים רק כוח", ו"הקם לרמות אותך, רמה אתה אותו יותר"), הם 'אמצעי-מחיה' חיוניים באזורנו כדי לשרוד. לכן גם אני מסכים עם מי שגורסים ש"במזרח התכון צריך לנהוג כמו במזרח התיכון". השאלה אם באמת אנחנו יודעים איך נוהגים במזרח התיכון, או שאימצנו רק את 'אמצעי-המחיה' בלי להבין את מקורותיהם ויסודותיהם. בחזרה להתחלה (כדי לאמר משהו על יוסי ביילין): מי שיודע ליצור אצל זולתו אמון מסויים, ומקפיד שלא לפגוע בכבודו, הוא כבר בעל 'נקודת-אחיזה' לפאתי מזרח הים-התיכון. אנחנו עוד לא יצרנו לנו את נקודת-האחיזה הזאת. אנחנו (וזה כולל אותי, גם אם לכאורה תאורטית אני מבין את 'כללי המחיה' כאן) עדיין זרים כאן. פליטים בני-פליטים, אפילו אם נולדנו כאן בפלשתין, או אפילו הורינו. חשבו על זה בלי מיד לקפוץ ולהתלהם. תודה על תשומת לבכם.
העתקת קישור