אין חצי הריון. הריון שמופסק נקרא הפלה והוא עצוב
הוספת תגובה לדף  שיתופי-חדשני: השפעתו המזיקה - אין אדם בפוליטיקה הישראלית שהשפיע בשני העשורים האחרונים על מדינת ישראל יותר מיוסי ביילין, היו"ר הפורש של מרצ
שם הכותב:  חולק על הייטנר
נושא / כותרת  אין חצי הריון. הריון שמופסק נקרא הפלה והוא עצוב
תוכן ההודעה:  אינני חולק על דבריו של אורי הייטנר החולק בעצם שבחים ליוסי ביילין שלא מעט (הייטנר טוען שהרבה מאד) השפיע על 'סדר-היום' המדיני שלנו בשנים האחרונות. אני כן חולק על הייטנר שטען שעצם המתווה שהתווה ביילין ושהתחלנו ללכת בו, היה מתווה של כשלון מובטח מראש, או לפחות של טעות מוכחת בדעבד. כמו בהריון שכאשר הוא שלם ומבשיל עד לידה, נוצר יצור אנושי חדש שעשוי לגדול עד היותו אדם לתפארת, והריון שאיננו מבשיל ומופסק באיבו מכונה הפלה ויש בו מפח-נפש, עוגמה וצער, אבל יצור חדש אין ממנו, כך גם "ההריון המדיני" שביילין היה בין מולידיו, אבל לנו - בעלי-הרחם הנושא שבו העובר היה צריך להבשיל ומאיתנו להיות ניזון ומוגן בגופנו, עד שיבקיע לאויר העולם - לא היתה הסבלנות. כמו שנאמר:"באו בנים עד משבר וכוח אין ללידה". אינני יכול להוכיח שאילו היה מצליח התהליך שהוליך ביילין היינו אמנם מגיעים אל המנוחה כאן בכברת-הארץ הקטנה שלנו. להייטנר לעומתי, ולאוחזים בהשקפת-עולמו הפוליטית, אין קושי להראות שהריון שמופסק באמצע, כמו תהליך מדיני (וגם מלחמה !) שמופסק באמצע - לפעמים תוצאתם גרועה מאשר אילולי התחילו בהם מלכתחילה. ועוד 'טיפ' קטן מהחודשים האחרונים, שכבר איננו סוד כמוס, אם כי ביילין לא 'נפנף' בו, ולכן הוא כנראה כבר נשכח: יוסי ביילין אכן עושה בפועל כמה וכמה דברים לכאורה ללא סמכות. למשל: הוא נסע לנורבגיה (לאוסלו, הייטנר) ובעזרת הכרויותיו וקשריו וה'מותג' ביילין, הצליח לחלץ מן האוחזים בגלעד שליט את קלטת-השמע הראשונה והיחידה עד כה שאמרה "משהו" על מצבו של גלעד. לפעמים מעשה הומאני מן הסוג הזה מעיד על עושהו הרבה יותר מאלף הצהרות ומאה משאים ומתנים חשאיים או גלויים.
העתקת קישור