אתה מתיפיף, יזהר..
הוספת תגובה לדף  צלם בהיכל הקיבוץ - אני מסכים עם כל מי שאומר ששכר דיפרנציאלי בקיבוץ הוא "צלם בהיכל", אבל שימוש בבית משפט כדי לסדר עניינים פנימיים (לא פליליים) ב
שם הכותב:  מוטקה מהמזרח
מקום מגורים:  כן בית משפט, אם צריך
נושא / כותרת  אתה מתיפיף, יזהר..
תוכן ההודעה:  נכון, בית משפט לא יבנה לנו שיתוף ולא יציל אותו. הוא גם לא שיטת דיבור בין חברים. אבל הוא רע הכרחי כאשר אין ברירה ויש לשמור על זכויות מיעוט למשל.
או על הליכי מנהל תקינים.
או למנוע גזל ועוול, וכל זה לא תיאורטי בלבד, לצערנו, בסאגת מעבר הקיבוצים לדיפרנציאלי.
אז זכותו של חבר קיבוץ להזדקק לבית משפט ולקבל ממנו סעד אינה נופלת מזו של כל אזרח אחר במדינה.

הלא ידידיך הדיפרנציאליסטים הם אלה הרוצים שנהיה כמו כולם, לא ?
האם הכל מותר בנסיון לעבור לדיפרנציאלי , יזהר? ואם לא, איך אפשר להתגונן מפני זה ?
לתומכי המעבר אין בעיה ואין עכבות - יצירת משבר כלכלי מלאכותי, הבאה להצבעה נוספת תוך חודש וחצי אחרי נפילת ההצעה בפעם הראשונה(מעשה עכשווי!), הבאה לשלוש (!) הצבעות בתוך חצי שנה אחרי שבשתיים הראשונות ההצעה נפלה,
מעבר ברוב מופחת ממה שדורש התקנון, התעלמות מהתקנון, אישור מעין מודל משולב שהכל יודעים שאינו אלא שלב מעבר ואין כל כוונה לקיימו לאורך זמן..

תיקצר היריעה !
אני רק מקווה שלא עולה בדעתך לבקש עזרה מהתנועה או מהזרם ..
העתקת קישור